Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 247 - Wrocław, 12.09.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2636 -

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc nr XXV/163/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/222/06 Rady miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości

18944

2637 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/236/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Długopole Dolne

18945

2638 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/237/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Długopole-Zdrój

18951

2639 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/238/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gorzanów

18957

2640 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/239/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Idzików

18963

2641 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/240/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kamienna

18969

2642 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/241/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Marianówka

18975

2643 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/242/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Mielnik

18981

2644 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/243/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Międzygórze

18987

2645 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/244/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Młoty

18993

2646 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/245/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowa Bystrzyca

18999

2647 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/246/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowa Łomnica

19005

2648 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/247/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowy Waliszów

19011

2649 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/248/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Piotrowice

19017

2650 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/249/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pławnica

19023

2651 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/250/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Ponikwa

19029

2652 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/251/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Poręba

19035

2653 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/252/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Spalona

19041

2654 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/253/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stara Bystrzyca

19047

2655 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/254/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stara Łomnica

19053

2656 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/255/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Starkówek

19059

2657 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/256/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stary Waliszów

19065

2658 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/257/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Szklarka

19071

2659 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/258/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Topolice

19077

2660 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/259/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wilkanów

19083

2661 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/260/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wójtowice

19089

2662 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/261/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wyszki

19095

2663 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/262/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zabłocie

19101

2664 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/263/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zalesie

19107

2665 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/264/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Osiedla nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej

19113

2666 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVIII/265/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Statutu Osiedla nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej

19119

2667 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXI/130/08 z dna 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2009 oraz ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu na obszarze miasta i gminy Lubomierz

19125

2668 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 170/XXI/08 z dnia 1 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 167/XX/08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Nowa Ruda

19127

2669 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXIX/178/08 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oborniki Śląskie

19127

2670 -

Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr XXXVI/190/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój

19134

2671 -

Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr XXXVI/193/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju

19134

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIA

2672 -

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr 65/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

19136

2673 -

Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz nr 50/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

19138

ANEKS

2674 -

Nr 4 z dnia 21 sierpnia 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 18 października 2004 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Czernica w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze gminy Czernica i miasta Wrocławia

19141

OBWIESZCZENIE

2675 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 września 2008 r. w sprawie publikacji uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXII/278/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rolantowice

19145

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 98,51 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 43,38 zł

liczba wejść: 2786

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP