Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 249 - Wrocław, 15.09.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

ZARZĄDZENIE

2677 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 262/08 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Węglińca, w okręgu wyborczym nr 1, oraz Rady Miejskiej w Kowarach, w okręgu wyborczym nr 8 .

19152

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2678 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego nr XXI/165/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Powiatu Dzierżoniowskiego .

19153

2679 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego nr XXI/168/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania przez Powiat Dzierżoniowski dotacji szkołom i placówkom niepublicznym

19154

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2680 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXVI/224/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/214/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu .

19155

2681 -

Rady Miasta Lubań nr XXV/135/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego .

19156

2682 -

Rady Miasta Lubań nr XXV/137/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań

19158

2683 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XX/218/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Karpacz .

19158

2684 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XX/126/08 z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Szczytna

19164

2685 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XX/128/08 z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/49/03 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Szczytna

19168

2686 -

Rady Miejskiej Wąsosza nr XX/123/08 z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .

19168

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

2687 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XXI/100/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu korzystania z gminnych boisk sportowych zlokalizowanych na terenie gminy Świerzawa" .

19187

2688 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XXI/102/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XX/94/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Świerzawa .

19188

2689 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XXI/103/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Świerzawie .

19188

2690 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXI/171/08 z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/205/2004 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowych będących własnością gminy .

19190

2691 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXI/176/08 z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/379/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

19191

UCHWAŁY RAD GMIN

2692 -

Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie nr XVII/82/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dziadowa Kłoda

19191

2693 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr X/80/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/63/07 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Dzierżoniów .

19192

2694 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/264/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Wrocławską a ul. Ogrodową w środkowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie .

19193

2695 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/265/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Malinową, Ogrodową i Agrestową we wsi Bielany Wrocławskie .

19200

2696 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/266/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części obrębu Chrzanów

19206

2697 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/267/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Klonowej w środkowo-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie

19211

2698 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/268/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części wsi Dobkowice

19216

2699 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/269/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części obrębu Rolantowice .

19222

2700 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/270/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Klonowej w południowo-zachodniej części wsi Żurawice .

19228

2701 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/271/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Jasnej w północnej części wsi Wysoka .

19233

2702 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/272/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Tynieckiej w środkowej części wsi Żerniki Mał

19239

2703 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/273/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż pasa drogowego ul. Racławickiej we wsi Żerniki Małe

19244

2704 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/274/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wrocławskiej w środkowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie .

19250

2705 -

Rady Gminy Malczyce nr XXIII/101/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendium uczniom .

19256

2706 -

Rady Gminy Malczyce nr XXV/118/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Malczyce nr XXIII/101/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendium uczniom .

19259

2707 -

Rady Gminy Miłkowice nr XXVII/141/2008 z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach publicznych Gminy Miłkowice

19260

2708 -

Rady Gminy w Radwanicach nr XIV/73/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z pozbywaniem się zebranych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych .

19261

2709 -

Rady Gminy w Radwanicach nr XIV/74/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

19262

2710 -

Rady Gminy w Radwanicach nr XIV/75/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów .

19262

2711 -

Rady Gminy w Radwanicach nr XIV/76/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej i wysokości stawek

19263

2712 -

Rady Gminy Stara Kamienica nr XXVII/145/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Kamienica

19264

2713 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XIX/111/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Wisznia Mała

19264

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 43,06 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 25,18 zł

liczba wejść: 2277

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP