Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 250 - Wrocław, 16.09.2008 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2714 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXII/154/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Bolków

19268

2715 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XIX/88/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

19270

2716 -

Rady Miasta Piechowice nr 158/XXV/08 z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice

19271

2717 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXIV/175/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

19273

2718 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXIV/177/08 z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/278/05 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

19273

2719 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXIV/178/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicom

19274

2720 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXIV/179/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicom

19276

2721 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXIV/184/08 z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania na drogach publicznych Miasta Sobótka

19285

2722 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXII/178/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

19287

2723 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXII/282/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany kategorii niektórych dróg w Świdnicy

19288

UCHWAŁY RAD GMIN

2724 -

Rady Gminy Czernica nr XIX/108/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Kamieniec Wrocławski

19289

2725 -

Rady Gminy Mściwojów nr XX/148/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mściwojów nr XXV/159/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów gimnazjum i szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mściwojów, do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

19292

2726 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej nr XVI/111/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka

19292

2727 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej nr XVI/112/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej nr XXVI/124/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka

19351

2728 -

Rady Gminy Kunice nr XIX/111/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kunice na lata 2008-2012

19354

 

Pełna treść (PDF)
s.19267-19310
s.19311-19328
s.19329-19400

Cena w formie papierowej 51,23 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 28,10 zł

liczba wejść: 2505

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP