Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 254 - Wrocław, 19.09.2008 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2737 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXVII/218/08 z dnia 21 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Biała Woda

19835

2738 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 263/XXXIII/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Jeleniej Góry

19843

2739 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXVII/252/08 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Staromiejskiego Centrum w Legnicy

19850

2740 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XXIX/114/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Miejskiej Lubin

19857

2741 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXX/192/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Golędzinowie

19859

2742 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XXIV/151/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/297/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

19861

2743 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XXIV/153/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/200/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Oleśnicy

19861

2744 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XXIV/154/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów w mieście Oleśnicy

19862

2745 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXIV/194/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Kultury w Oławie

19866

2746 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XV/173/08 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów w dziedzinach twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym

19868

2747 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XVI/187/08 z dnia 2 września 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XV/173/08 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów w dziedzinach twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym

19870

2748 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XVI/179/08 z dnia 2 września 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/367/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zasad i trybu ich przyznawania wraz ze zmianami w uchwale nr XII/134/07 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 grudnia 2007 r.

19871

2749 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXII/146/08 z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Szprotawskiej w Przemkowie

19871

2750 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 36/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kostrza, w gminie Strzegom

19877

UCHWAŁY RAD GMIN

2751 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXII/282/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Polnej w południowo-zachodniej części wsi Biskupice Podgórne

19884

2752 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXII/283/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego u zbiegu dwóch ulic w południowo-zachodniej części wsi Księginice

19892

2753 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXII/284/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru parku położonego przy ul. Parkowej w północno-zachodniej części wsi Tyniec Mały

19898

2754 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXII/285/08 z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Łąkową i Cichą w południowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie

19903

2755 -

Rady Gminy Lubin nr XXIII/122/2008 z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubin nr XXVI/114/2005 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

19909

2756 -

Rady Gminy Żukowice nr XVII/101/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi

19909

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 26,35 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,24 zł

liczba wejść: 2589

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP