Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 258 - Wrocław, 23.09.2009 r.

ZARZĄDZENIE

2765 -

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice nr 91/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miasta i Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy, oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2007 rok

20111

SPRAWOZDANIE

1766 -

Burmistrza Gminy Radków z wykonania budżetu Gminy Radków za 2007 rok

20167

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 44,04 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 25,54 zł

liczba wejść: 2073

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP