Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 261 - Wrocław, 26.09.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

ZARZĄDZENIA

2808 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 271 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dziadowa Kłoda w okręgu wyborczym nr 2 .

20422

2809 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 269 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oleśnica w okręgu wyborczym nr 6 .

20424

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2810 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXIII/161/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XIV/95/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie stawek dziennej opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru

20425

2811 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXIV/197/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej .

20426

2812 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXII/146/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie uchwały nr XV/71/07 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz wysokości opat z tytułu użytkowania wieczystego

20426

UCHWAŁY RAD GMIN

2813 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXV/299/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Domasław .

20427

2814 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXV/300/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobierzyce

20431

2815 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXV/301/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Pełczyce .

20433

2816 -

Rady Gminy w Przewornie nr XX/116/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa .

20435

2817 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XX/147/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Święta Katarzyna do kategorii dróg gminnych

20444

2818 -

Rady Gminy Świdnica nr XXXII/265/08 z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Bystrzycy Górnej

20446

2819 -

Rady Miejskiej w Warcie Bolesławieckiej nr XVIII/119/08 z dnia 2 września 2008 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Warta Bolesławiecka .

20455

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

2820 -

Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin nr 0151/148/2008 z dnia 2 września 2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

20492

OBWIESZCZENIE

2821 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 18 września 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Wołowskiego

20494

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,06 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,15 zł

liczba wejść: 2915

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP