Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 268 - Wrocław, 06.10.2008 r.

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2862 -

Rady Powiatu Lubańskiego nr XXVI/144/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/96/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Lubańskiego

21043

2863 -

Rady Powiatu Kłodzkiego nr XXII/330/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację poradni (gabinetu) lekarza POZ oraz poradni pielęgniarki środowiskowej w Lądku-Zdroju

21043

2864 -

Rady Powiatu Kłodzkiego nr XXII/331/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez likwidację Szpitala Rejonowego w Lądku-Zdroju przy ul. Kłodzkiej 30 i 33 wraz z komórkami organizacyjnymi: izbą przyjęć, poradnią chirurgii ogólnej, pracownią rentgenodiagnostyki ogólnej, pracownią diagnostyki obrazowej, pracownią diagnostyki laboratoryjnej, pracownią USG, pracownią gastroskopową

21044

2865 -

Rady Powiatu w Polkowicach nr XVI/126/08 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/107/04 Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Polkowicki za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze środków specjalnego funduszu nagród

21045

2866 -

Rady Powiatu Wołowskiego nr XX/117/08 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wołowie

21046

2867 -

Rady Powiatu Wrocławskiego nr XIII/131/08 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie pozbawienia dróg położonych na terenie gminy Kobierzyce kategorii dróg powiatowych

21047

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2868 -

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc nr XXVI/168/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów oraz publicznych przedszkoli na terenie gminy miasta Boguszów-Gorce

21049

2869 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXIX/279/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie świadczeń pomocy społecznej

21050

2870 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXIX/179/08 z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Poprzeczną, Miodową, Piłsudskiego i Bohaterów Getta w Dzierżoniowie

21051

2871 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXV/172/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze

21061

2872 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XIX/90/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rurociągu paliwowego w gminie Międzybórz

21062

2873 -

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXI/144/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/73/07 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania, warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych na rok 2008

21070

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA

2874 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXX/212/08 z dnia 16 września 2008 r. o zmianie do uchwały nr XXXVII/324/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie poboru opłaty targowej

21070

UCHWAŁY RAD GMIN

2875 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXV/308/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad udzielania dotacji finansowych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

21071

2876 -

Rady Gminy Miękinia nr XXVI/267/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Źródła, gmina Miękinia

21074

2877 -

Rady Gminy Oława nr XXIX/194/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/368/2005 Rady Gminy Oława z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie

21089

2878 -

Rady Gminy Oława nr XXIX/200/2008 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

21089

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 16,49 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,14 zł

liczba wejść: 2493

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP