Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 276 - Wrocław, 15.10.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

2956 -

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej nr XXIII/161/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Środa Śląska

21887

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2957 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XXVI/128/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Chojnowa na lata 2008-2012

21888

2958 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XXVI/130/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta Chojnowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

21892

2959 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XXVI/131/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

21897

2960 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXVII/181/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra dla niepublicznych przedszkoli i dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, działających na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra i prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne oraz ich rozliczenia

21898

2961 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXI/239/08 z dnia 28 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/214/08 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z realizowaniem nowej inwestycji na terenie gminy Karpacz

21900

2962 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XXVII/156/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/46/03 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Leśna

21900

2963 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XXVIII/161/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

21901

2964 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XXVIII/163/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

21902

2965 -

Rady Miejskiej w Miliczu nr XXVII/143/08 z dnia 26 września 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Milicz

21903

2966 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXVIII/139/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenach będących własnością Miasta i Gminy Syców

21904

2967 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXIX/156/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta i gminy Syców

21905

2968 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIV/882/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zespołów urbanistycznych Oporów i Mokronoska we Wrocławiu

21908

2969 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIV/883/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zespołów urbanistycznych Popowice Centrum i Gądów Centrum we Wrocławiu

21922

2970 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIV/884/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespołu urbanistycznego Grabiszynek Południe we Wrocławiu

21933

UCHWAŁY RAD GMIN

2971 -

Rady Gminy Borów nr XXI/132/2008 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie

21948

2972 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XXVI/116/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/99 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach

21950

2973 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XIX/111/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Legnickie Pole uchwalającej zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 266/1 w obrębie wsi Koskowice w gminie Legnickie Pole

21950

2974 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XIX/112/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Legnickie Pole uchwalającej zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 305/3 (część) w obrębie wsi Mikołajowice w gminie Legnickie Pole

21951

2975 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XIX/115/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

21951

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJA

2976 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OWR-4210-43/2008/193/VII-A/MK z dnia 3 października 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Spółka Akcyjna w Wałbrzychu

21952

OBWIESZCZENIA

2977 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 6 października 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej Wałbrzycha

21964

2978 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 6 października 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Świebodzicach

21964

POSTANOWIENIE

2979 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu nr 15/08 z dnia 6 października 2008 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Lewin Kłodzki przed upływem kadencji

21965

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,94 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,97 zł

liczba wejść: 2775

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP