Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 282 - Wrocław, 22.10.2008 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3060 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXIII/158/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/144/04 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminno-Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolkowie .

22383

3061 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXIII/162/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Bolków

22384

3062 -

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XXVII/160/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki-Zdrój, obręb Zieleniec, pod budowę wyciągu krzesełkowego .

22385

3063 -

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XXVIII/162/08 z dnia 13 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki-Zdrój, obręb Zieleniec, pod budowę wyciągu krzesełkowego

22390

3064 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXI/43/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XVIII/32/08 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/92/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 października 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Jaworzyna Śląska

22394

3065 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XX/193/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Trzebnica lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego .

22395

3066 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XX/203/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

22397

3067 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XX/204/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmian w uchwale nr XI/113/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Gminy Trzebnica dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez samorząd gminy .

22399

3068 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XX/205/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmian w uchwale nr XI/114/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustanowienia stypendium im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin

22400

3069 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XXX/152/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie

22400

3070 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XXX/157/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarowie nr XXIV/122/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Żarów

22401

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

3071 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXII/180/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Miasta i Gminy Wiązów

22402

UCHWAŁY RAD GMIN

3072 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XXV/143/2008 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Jaczów .

22421

3073 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XXV/144/2008 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach .

22423

3074 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XXV/146/2008 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/150/2005 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jerzmanowa

22423

3075 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XXV/147/2008 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/186/2005 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

22424

3076 -

Rady Gminy Malczyce nr XXVI/120/08 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości .

22424

3077 -

Rady Gminy Miękinia nr XXVII/275/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn

22425

3078 -

Rady Gminy Oława nr XXX/206/2008 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Ścinawa Polska

22427

3079 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXVIII/240/08 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ścięgny .

22429

3080 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXVIII/241/08 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zachełmie .

22431

3081 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXVIII/242/08 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miłków .

22433

3082 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXVIII/243/08 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Przesieka

22435

3083 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXVIII/244/08 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Podgórzyn

22435

3084 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXVIII/245/08 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Sosnówka

22435

3085 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXVIII/246/08 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Borowice

22436

3086 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXVIII/257/08 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/230/05 z dnia 24 marca 2005 r. Rady Gminy Podgórzyn w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej na terenie gminy Podgórzyn

22436

3087 -

Rady Gminy Sulików nr XXII/176/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.

22437

3088 -

Rady Gminy Sulików nr XXII/177/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego .

22438

3089 -

Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XXI/95/08 z dnia 24 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Gminnej Bibliotece Publicznej w Wądrożu Wielkim statusu samorządowej instytucji kultury .

22438

3090 -

Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XXI/97/08 z dnia 24 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim

22439

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 19,10 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,59 zł

liczba wejść: 2857

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP