Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 284 - Wrocław, 24.10.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3093 -

Rady Powiatu Lwóweckiego nr XXIII/44/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim

22573

3094 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego nr XX/110/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ząbkowickiego

22574

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3095 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXX/224/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/147/04 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego oraz określenia ulg i wzorów dokumentów potrzebnych przy korzystaniu z ulg w przejazdach pojazdami lokalnego transportu zbiorowego

22575

3096 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXVII/236/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2009 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

22576

3097 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXII/141/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przekazania Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim zadań dotyczących udzielania pomocy osobom uprawnionym do alimentów

22576

3098 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXII/142/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/86/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, trybu wydawania i cofania zezwoleń, warunków sprzedaży napojów alkoholowych oraz wprowadzenia w niektórych miejscach Miasta Gryfów Śląski zakazu spożywania napojów alkoholowych

22577

3099 -

Rady Miejskiej w Lubawce nr VIII/164/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/308/06 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

22578

3100 -

Rady Miasta Piechowice nr 171/XXVIII/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice

22578

3101 -

Rady Miasta Piechowice nr 173/XXVIII/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie nadania i zmiany nazwy ulicy

22583

3102 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXIII/182/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kamiennogórskiej w Świebodzicach

22585

3103 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 152/XXIII/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Węgliniec

22591

3104 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 159/XXIV/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 126/XIX/08 z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach prowadzonych przez Gminę I Miasto Węgliniec

22596

3105 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIV/868/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2009-2013

22596

3106 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIV/869/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Miasta Wrocławia

22615

3107 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIV/885/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części zespołu urbanistycznego Jerzmanowo Przemysłowe we Wrocławiu

22624

3108 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIV/886/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zespołu urbanistycznego Klin Ratyński we Wrocławiu

22634

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

3109 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XXVI/143/2008 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Prochowice

22642

UCHWAŁY RAD GMIN

3110 -

Rady Gminy Czernica nr XIX/109/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/273/2005 Rady Gminy Czernica z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czernica

22643

3111 -

Rady Gminy Malczyce nr XXVI/119/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Malczyce

22644

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJA

3112 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OWR-4210-46/2008/335/VIII-A/JJ z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu

22650

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 28,74 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 19,33 zł

liczba wejść: 2853

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP