Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 286 - Wrocław, 27.10.2008 r.

ZARZĄDZENIA

3114 -

Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój nr 10/2008 z dnia 14 marca 2008 r. w spawie przedstawienia Radzie Miasta Jedlina-Zdrój i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jedlina-Zdrój za 2007 rok

22661

3115 -

Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice nr 0151/OW/303/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2007 rok

22699

3116 -

Wójta Gminy Łagiewniki nr 9/F/2008 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2007 rok oraz wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek w Łagiewnikach i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łagiewnikach za 2007 rok

22773

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 59,48 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 31,20 zł

liczba wejść: 2389

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP