Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 289 - Wrocław, 31.10.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3147 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXVII/178/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy W. Broniewskiego i Spacerowej w Kamiennej Górze

23079

3148 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXX/146/08 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości .

23098

3149 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXX/147/08 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Kowary

23099

3150 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXIX/259/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenu położonego w rejonie ulicy Gniewomierskiej

23100

3151 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXIX/260/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

23126

3152 -

Rady Miejskiej w Miliczu nr XXVII/141/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

23157

3153 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXI/200/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pęgowie

23159

UCHWAŁY RAD GMIN I MIAST

3154 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXX/215/08 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Sieniawka .

23161

3155 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXX/216/08 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Sieniawka

23172

UCHWAŁY RAD GMIN

3156 -

Rady Gminy Bolesławiec nr XX/123/08 z dnia 15 października 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie gminy Bolesławiec

23179

3157 -

Rady Gminy Miłkowice nr XXX/153/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi: Dobrzejów, Głuchowice, Kochlice i Rzeszotary

23184

3158 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 157/XXI/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Wiejska 1, położonej w obrębie wsi Ludwikowice Kłodzkie, gmina Nowa Ruda

23199

3159 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXVII/219/08 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 345/34, 534/7 oraz 344/7 w Podgórzynie

23207

3160 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXVII/239/08 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr 0150-XVIII/135/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia na rok 2008 regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Podgórzyn oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i pedagogów szkolnych

23212

3161 -

Rady Gminy w Wińsku nr XXXII/160/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

23213

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA

3162 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 20 października 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pielgrzymka

23214

3163 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 22 października 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Świdnicy .

23214

3164 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2008 r. w sprawie sprostowania błędu w Obwieszczeniu Przewodniczącego Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Miasta Lubań ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 65 z dnia 9 kwietnia 2004 r., poz. 1292 ze zm. oraz w uchwale Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXIV/127/08 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 277 z dnia 16 października 2008 r., poz. 2985 .

23215

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 55,02 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 29,75 zł

liczba wejść: 2377

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP