Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 290 - Wrocław, 03.11.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3165 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVI/168/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Bukowice

23219

3166 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVI/169/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Godzięcin

23224

3167 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVI/170/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Grodzanów

23229

3168 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVI/171/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Jodłowice

23234

3169 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVI/172/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Naborów

23239

3170 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVI/173/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Pogalewo Małe

23244

3171 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVI/174/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Pogalewo Wielkie

23249

3172 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVI/175/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Pysząca

23254

3173 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVI/176/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Radecz

23259

3174 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVI/177/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Stary Dwór

23264

3175 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVI/178/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Wały

23269

3176 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVI/179/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Żerków

23274

3177 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXVI/180/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Żerkówek

23279

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

3178 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXXII/219/08 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania części zachodniej i północnej miasta Prusice - część A", uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice nr LI/297/05 z dnia 21 marca 2005 r., oznaczonej jako zmiana nr 1 przedmiotowego planu

23284

3179 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXXII/220/08 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania części zachodniej i północnej miasta Prusice - część A", uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice nr LI/297/05 z dnia 21 marca 2005 r., oznaczonej jako zmiana nr 2 przedmiotowego planu

23290

3180 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXXII/221/08 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania części zachodniej i północnej miasta Prusice - część A", uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice nr LI/297/05 z dnia 21 marca 2005 r., oznaczonej jako zmiana nr 3 przedmiotowego planu

23296

UCHWAŁY RAD GMIN

3181 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXVI/233/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Jodłownik, obręb Ostroszowice

23302

3182 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XIX/114/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mąkolice

23308

3183 -

Rady Gminy Niechlów nr XXIII/93/2008 z dnia 16 października 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Niechlów, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych

23312

3184 -

Rady Gminy Osiecznica nr XXVIII/122/08 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tych podatków

23314

3185 -

Rady Gminy Osiecznica nr XXVIII/123/08 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie stawek i terminów płatności opłaty targowej

23315

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJA

3186 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-50/2008/4925/IV-A/CP z dnia 24 października 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Energetyki Cieplnej w Kamiennej Górze sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze

23316

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 37,37 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 22,98 zł

liczba wejść: 2192

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP