Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 291 - Wrocław, 06.11.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

ROZPORZĄDZENIA

3187 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 13 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czernina Dolna .

23325

3188 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 14 z dnia 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji: Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Góra, Jelenia Góra, Krosnowice, Lubań, Mściwojów, Oława, Strzelin, Szklarska Poręba, Trzebnica, Wisznia Mała, Wojcieszów, Ząbkowice Śląskie

23328

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3189 -

Rady Miejskiej w Bardzie nr XXI/136/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie pobierania opłat za usługi świadczone przez przedszkola na terenie miasta i gminy Bardo

23331

3190 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XX/115/2008 z dnia 15 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Łomnica, gmina Głuszyca

23331

3191 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XX/116/2008 z dnia 15 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu położonego przy ulicy Dworcowej w Głuszycy Górnej, gmina Głuszyca

23335

3192 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXV/202/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Oławie w osiedlu Nowy Otok

23339

3193 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXVI/169/08 z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna (działki nr 69, 70, 75/1, 75/2, 76/6, 77, 78, cz. 74, 125 dr, 126 dr, 129 dr), gmina Stronie Śląskie

23350

3194 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XXIII/204/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelina - ulica Sosnowa

23362

3195 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXIX/141/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Sycowie .

23367

3196 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXIII/186/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepanów

23369

3197 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXIII/200/08 z dnia 30 września 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/175/08 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepanów w obrębie geodezyjnym, obejmującej obszar działek: nr 224/2, 225, 226/1, 888 i fragmentu działki nr 725

23379

3198 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIV/880/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Skarbowców i Krzycką we Wrocławiu

23379

UCHWAŁY RAD GMIN I MIAST

3199 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXXII/222/08 z dnia 5 wrześni23396a 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i części Wschodniej Miasta Prusice uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXX/281/01 z dnia 4 września 2001 r.

23390

3200 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXXII/223/08 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice - część południowo- wschodnia, uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice nr LI/298/05 z dnia 21 marca 2005 r., oznaczonej jako zmiana nr 1 przedmiotowego planu .

23396

3201 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXXII/224/08 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice - część południowo-wschodnia, uchwalonego uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice nr LI/298/05 z dnia 21 marca 2005 r., oznaczonej jako zmiana nr 2 przedmiotowego planu .

23402

UCHWAŁY RAD GMIN

3202 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich nr XXIII/84/2008 z dnia 17 października 2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę .

23408

3203 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich nr XXIII/85/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janowice Wielkie .

23408

3204 -

Rady Gminy w Kunicach nr XX/126/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Szczytnikach Małych

23409

3205 -

Rady Gminy Lubin nr XXIV/125/2008 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

23410

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

3206 -

Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 191/2008 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 63/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju

23411

INFORMACJA

3207 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

23413

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 31,22 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 20,44 zł

liczba wejść: 2688

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP