Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 292 - Wrocław, 07.11.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3208 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXII/145/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie określenia zasad dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfów Śląski na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, oraz ponownego zawarcia umowy po okresie trzyletniej dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

23417

3209 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXI/39/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

23417

3210 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XX/109/08 z dnia 30 września 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XII/62/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty

23420

3211 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXVII/174/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kudowa-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

23420

3212 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXVII/178/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa-Zdrój

23421

3213 -

Rady Miejskiej Mieroszowa nr XXVIII/118/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie

23430

3214 -

Rady Miejskiej w Miliczu nr XXVII/140/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie regulaminu ustalania zasad i trybu nadawania przez Radę Miejską w Miliczu tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Milicz"

23433

3215 -

Rady Miejskiej w Niemczy nr XIX/106/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Niemcza

23434

3216 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXIII/308/08 z dnia 10 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i stypendiów w dziedzinie kultury

23441

3217 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXV/196/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych

23443

UCHWAŁY RAD GMIN

3218 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXVII/248/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2009 do 2013

23448

3219 -

Rady Gminy Marcinowice nr XXI/113/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach

23451

3220 -

Rady Gminy Marcinowice nr XXI/114/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marcinowicach zadania polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych

23452

3221 -

Rady Gminy Osiecznica nr XXVIII/124/2008 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2009 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

23453

3222 -

Rady Gminy Rudna nr XXII/155/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rudna

23453

3223 -

Rady Gminy Rudna nr XXII/156/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie opłaty targowej

23454

3224 -

Rady Gminy Rudna nr XXII/157/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

23455

3225 -

Rady Gminy Rudna nr XXII/158/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta oraz zwolnienia z podatku rolnego

23459

3226 -

Rady Gminy Rudna nr XXII/160/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

23459

3227 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim nr XXII/100/08 z dnia 22 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wądroże Wielkie

23460

3228 -

Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XXII/101/08 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie opłaty za świadczenia w Gminnym Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Wądroże Wielkie

23460

3229 -

Rady Gminy Zgorzelec nr 138/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

23461

3230 -

Rady Gminy Żórawina nr XVIII/129/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Karwiany, obręb Karwiany - Komorowice, gmina Żórawina

23463

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIE

3231 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 29 października 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie, przeprowadzonych w dniu 26 października 2008 r.

23466

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 16,49 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,14 zł

liczba wejść: 2737

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP