Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 293 - Wrocław, 12.11.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3232 -

Rady Powiatu w Świdnicy nr XX/181/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych

23468

3233 -

Rady Powiatu w Świdnicy nr XX/182/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych

23470

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3234 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXX/144/08 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części jednostki urbanistycznej Podgórze w Kowarach

23472

3235 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXXIII/228/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu prowadzonego przez Gminę Nowogrodziec

23504

3236 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXIV/128/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/188/05 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pieńsk

23505

3237 -

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXI/141/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Stary Zdrój -Południe

23505

3238 -

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXII/147/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie określenia zasad nabyci, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata .

23608

3239 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXIII/187/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepanów

23610

3240 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXIII/188/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska

23617

3241 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXIII/189/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zakrzów

23634

3242 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXI/274/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas organizowanej przez Gminę Wałbrzych na terenie Rynku imprezy pod nazwą Giełda Staroci w okresie od stycznia do grudnia 2009 r.

23641

3243 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXI/275/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas zorganizowanego przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury na terenie Rynku VI Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego w dniach od 5 grudnia 2008 r. do 24 grudnia 2008 r.

23642

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

3244 -

Prezydenta Wrocławia nr 4575/08 z dnia 21 października 2008 r. zmieniające zarządzenie nr 1942/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 października 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Wrocławia

23642

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 77,74 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 36,68 zł

liczba wejść: 2245

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP