Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 302 - Wrocław, 21.11.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

3433 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXX/458/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przekształcenia Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej oraz Okręgowego Szpitala Kolejowego

24124

3434 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXX/469/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu "GRANT - wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów", realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Rozwoju Gospodarczego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

24125

UCHWAŁA RADY POWIATU

3435 -

Rady Powiatu Trzebnickiego nr XIX/116/08 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Trzebnicki, oraz warunków i sposobu ich przyznawania

24127

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3436 -

Rady Miejskiej w Bardzie nr XXIII/147/08 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek i zasad ustalania podatku od nieruchomości na terenie gminy Bardo

24128

3437 -

Rady Miejskiej w Bardzie nr XXIII/148/08 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku dla celów obliczenia podatku rolnego w 2009 roku na obszarze gminy Bardo .

24129

3438 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXXII/232/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia limitu nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego przewozu osób taksówkami osobowymi .

24129

3439 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXXII/233/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości

24130

3440 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXXII/234/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o gruntach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek rolny

24147

3441 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXXII/235/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny

24158

3442 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXXII/238/08 z dnia 29 października 2008 r. zmieniająca uchwałę nr LII/389/06 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielawa .

24166

3443 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXVII/205/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania aktywami trwałymi Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie .

24166

3444 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXIX/247/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego .

24167

3445 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXIX/251/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie taryfy opat za usługi przewozowe Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Bolesławcu

24169

3446 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XXIV/175/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2009 rok .

24172

3447 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XXIV/176/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

24173

3448 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XXIV/177/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Chocianów na 2009 rok

24177

3449 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XXIV/178/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok

24177

3450 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XXII/201/2008 z dnia 15 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24178

3451 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XXII/208/2008 z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Głogów .

24179

3452 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXI/118/2008 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

24181

3453 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXI/119/2008 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .

24182

3454 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 276/XXXVIII/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie liczby przeznaczonych do wydania w 2009 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką .

24183

3455 -

Rady Miejskiej Mieroszowa nr XXIX/126/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz zwolnień z tych podatków w 2009 roku .

24183

3456 -

Rady Miejskiej Mieroszowa nr XXIX/127/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

24184

3457 -

Rady Miejskiej Mieroszowa nr XXIX/128/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/64/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Mieroszów .

24187

3458 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXII/210/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi komunalne w 2009 roku

24187

3459 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXIII/197/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczy lub szkoleniu pożarniczym

24188

3460 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXIV/206/08 z dnia 29 października 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/197/08 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

24188

3461 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXIV/201/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

24189

3462 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXIV/202/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok

24189

3463 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXIV/203/08 z dnia 29 października 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XI/103/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 września 2007 r. w sprawie udzielania przez Gminę Środa Śląska pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji

24190

3464 -

Rady Miejskiej Wąsosza nr XXIII/132/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w 2009 roku .

24191

3465 -

Rady Miejskiej Wąsosza nr XXIII/133/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

24192

3466 -

Rady Miejskiej Wąsosza nr XXIII/134/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

24193

3467 -

Rady Miejskiej Wąsosza nr XXIII/135/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie stawek opłaty targowej

24194

UCHWAŁY RAD GMIN

3468 -

Rady Gminy Bolesławiec nr XXI/124/08 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości .

24194

3469 -

Rady Gminy Bolesławiec nr XXI/125/08 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bolesławiec

24195

3470 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XX/117/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

24196

3471 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XX/118/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole na 2009 rok

24197

3472 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XXII/141/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

24198

3473 -

Rady Gminy Męcinka nr XXIII/140/08 z dnia 28 października 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Męcinka w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za te świadczenia

24198

3474 -

Rady Gminy w Radwanicach nr XV/82/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej

24199

3475 -

Rady Gminy Rudna nr XXII/161/08 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola

24199

3476 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim nr XXII/102/08 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach .

24200

3477 -

Rady Gminy Zgorzelec nr 139/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24200

3478 -

Rady Gminy Zgorzelec nr 142/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Zgorzelec

24201

3479 -

Rady Gminy Zgorzelec nr 143/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Zgorzelec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

24202

INNE AKTY PRAWNE

WYROKI WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

3480 -

wyrok Sygn. akt IV SA/WR 213/07 z dnia 18 lipca 2007 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy () w przedmiocie zmiany uchwały Rady Gminy () w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę () przedszkoli publicznych .

24202

3481 -

wyrok Sygn. akt IV SA/WR 292/07 z dnia 14 sierpnia 2007 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej () w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miasta () w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów .

24207

3482 -

wyrok Sygn. akt IV SA/WR 266/07 z dnia 6 września 2007 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy () w przedmiocie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz wysokości i warunków przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina () .

24209

3483 -

wyrok Sygn. akt IV SA/WR 301/07 z dnia 19 września 2007 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej () w przedmiocie przyznania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

24216

3484 -

wyrok Sygn. akt IV SA/WR 313/07 z dnia 3 października 2007 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w () w przedmiocie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

24220

3485 -

wyrok Sygn. akt IV SA/WR 297/07 z dnia 16 października 2007 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy () w przedmiocie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom

24224

3486 -

wyrok Sygn. akt IV SA/WR 66/07 z dnia 24 października 2007 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w () w przedmiocie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w () .

24227

3487 -

wyrok Sygn. akt IV SA/WR 388/07 z dnia 30 października 2007 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej () w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

24231

3488 -

wyrok Sygn. akt IV SA/WR 389/07 z dnia 30 października 2007 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej () w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy .

24237

3489 -

wyrok Sygn. akt IV SA/WR 611/07 z dnia 29 stycznia 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydany po rozpatrzeniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej () w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady ustalenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach oraz zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Miejską () korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

24242

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 47,45 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 26,35 zł

liczba wejść: 2166

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP