Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 304 - Wrocław, 25.11.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3533 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XXVIII/136/08 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24361

3534 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XXVIII/137/08 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

24362

3535 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XXVIII/138/08 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

24364

3536 -

Rady Miejskiej w Lubawce nr X/179/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24365

3537 -

Rady Miejskiej w Lubawce nr X/180/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

24366

3538 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 137/XXIII/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

24368

3539 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 138/XXIII/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

24386

3540 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 139/XXIII/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na 2009 rok .

24388

3541 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 140/XXIII/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie stawek oraz inkasa opłaty targowej na 2009 rok

24388

3542 -

Rady Miejskiej W Piławie Górnej nr 141/XXIII/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta do wyliczenia podatku rolnego na 2009 rok

24389

3543 -

Rady Miejskiej Piławie Górnej nr 142/XXIII/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek leśny

24398

3544 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju nr XXVII/35/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

24405

3545 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXIV/310/08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie określenia na 2009 rok limitu wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

24407

3546 -

Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr XL/213/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju do prowadzenia postępowania w sprawach dłużników alimentacyjnych

24408

3547 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXIV/164/2008 z dnia 3 października 2008 r. w sprawie opłaty za świadczenia żłobka w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym w Ziębicach

24408

3548 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXI/132/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

24409

UCHWAŁY RAD GMIN

3549 -

Rady Gminy Kłodzko nr 217/V/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

24409

3550 -

Rady Gminy Kłodzko nr 218/V/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

24412

3551 -

Rady Gminy Lubań nr XIX/175/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaniu zadań dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego

24414

3552 -

Rady Gminy Lubań nr XIX/177/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Lubań

24414

3553 -

Rady Gminy Lubań nr XIX/178/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24415

3554 -

Rady Gminy Miękinia nr XXIX/285/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutynia .

24416

3555 -

Rady Gminy Miękinia nr XXIX/286/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrozów

24418

3556 -

Rady Gminy Miękinia nr XXIX/287/08 z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini

24420

3557 -

Rady Gminy Miękinia nr XXIX/288/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowościach Miękinia i Błonie

24420

3558 -

Rady Gminy Miękinia nr XXIX/289/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

24422

3559 -

Rady Gminy Miękinia nr XXIX/290/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24422

3560 -

Rady Gminy Miękinia nr XXIX/291/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .

24423

3561 -

Rady Gminy Miękinia nr XXIX/293/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzezina .

24424

3562 -

Rady Gminy Miękinia nr XXIX/294/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zakrzyce .

24426

3563 -

Rady Gminy Miękinia nr XXIX/295/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krępice

24428

3564 -

Rady Gminy Niechlów nr XXIV/98/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Niechlów na 2009 rok .

24430

3565 -

Rady Gminy Niechlów nr XXIV/99/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

24430

3566 -

Rady Gminy Niechlów nr XXIV/100/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

24431

3567 -

Rady Gminy Niechlów nr XXIV/101/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i stawek opłat lokalnych

24433

3568 -

Rady Gminy Oleśnica nr XXVI/113/08 z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Oleśnica przedszkoli i punktów przedszkolnych

24434

3569 -

Rady Gminy Stoszowice nr VII/50/2008 z dnia 24 października w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych .

24435

3570 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXI/149/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok .

24435

3571 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXI/150/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

24436

3572 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXI/151/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2009 rok

24438

3573 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXI/155/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach .

24439

3574 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXI/156/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie .

24441

3575 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXI/157/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach .

2443

3576 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXI/158/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żernikach Wrocławskich

24445

3577 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXI/159/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zębicach

24447

3578 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXI/160/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bogusławicach

24449

3579 -

Rady Gminy Udanin nr XXXI/89/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie Udanin

24451

3580 -

Rady Gminy Udanin nr XXXI/90/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24451

3581 -

Rady Gminy Udanin nr XXXI/91/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

24452

3582 -

Rady Gminy Udanin nr XXXI/92/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

24453

3583 -

Rady Gminy Żórawina nr XVIII/125/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Żórawina

24455

3584 -

Rady Gminy Żórawina nr XVIII/126/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Jaksonów

24465

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIE

3585 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Bolesławieckiego

24473

ANEKS

3586 -

z dnia 27 października 2008 r. do porozumienia zawartego w dniu 20 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Zgorzelec w sprawie powierzenia i przeprowadzenia zamówień publicznych .

24473

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 42,47 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 24,58 zł

liczba wejść: 2614

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP