Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 308 - Wrocław, 28.11.2008 r.

UCHWAŁA RADY POWIATU

3630 -

Rady Powiatu w Świdnicy nr XXI/189/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

24567

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3631 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXXII/291/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości i podatku leśnego obowiązujących na terenie gminy

24575

3632 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXXII/295/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego

24582

3633 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXXII/297/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zniesienia sołectwa Bystrzyca Kłodzka

24582

3634 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXVIII/192/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy

24583

3635 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 270/XXXVII/08 z dnia 7 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze

24584

3636 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXV/172/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/167/08 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na 2009 rok

24708

3637 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXV/175/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju

24708

3638 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXIV/180/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXIII/174/08 z dnia 2 października 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski przez osoby prawne i fizyczne

24709

3639 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLI/198/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Ścinawa

24710

UCHWAŁY RAD GMIN

3640 -

Rady Gminy Jordanów Śląski nr XIX/103/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie Śląskim za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Jordanów Śląski

24712

3641 -

Rady Gminy w Kłodzku nr 219/V/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko

24712

3642 -

Rady Gminy Krośnice nr XVII/131/08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Krośnice w 2009 roku

24713

3643 -

Rady Gminy Krośnice nr XVII/132/08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych

24714

3644 -

Rady Gminy Krośnice nr XVII/133/08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie Gminy Krośnice w 2009 roku

24715

3645 -

Rady Gminy Mietków nr XVII/104/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

24717

3646 -

Rady Gminy Mietków nr XVII/105/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

24717

3647 -

Rady Gminy Mietków nr XVII/106/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

24718

3648 -

Rady Gminy Mietków nr XVII/107/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

24719

3649 -

Rady Gminy Mietków nr XVII/110/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mietków

24720

3650 -

Rady Gminy Niechlów nr XXIII/92/2008 z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Niechlów

24721

3651 -

Rady Gminy Niechlów nr XXIV/102/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/92/2008 Rady Gminy Niechlów w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Niechlów

24722

3652 -

Rady Gminy Oława nr XXXI/215/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury i aktu nadania Statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Oławie

24722

3653 -

Rady Gminy Platerówka nr XVII/92/08 z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Platerówka na 2009 rok

24725

3654 -

Rady Gminy Platerówka nr XVII/93/08 z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

24725

3655 -

Rady Gminy Stara Kamienica nr XXX/157/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

24726

3656 -

Rady Gminy Stara Kamienica nr XXX/158/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

24728

3657 -

Rady Gminy Zgorzelec nr 144/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

24729

3658 -

Rady Gminy Zgorzelec nr 145/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 138/08 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27 października 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

24730

3659 -

Rady Gminy Zgorzelec nr 147/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej w Gminie Zgorzelec

24730

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 70,57 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 34,02 zł

liczba wejść: 2724

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP