Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 311 - Wrocław, 02.12.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

3724 -

Rady Powiatu w Oławie nr XXVI/144/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

24851

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3725 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXXI/287/08 z dnia 11 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działania wobec dłużników alimentacyjnych .

24858

3726 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXVIII/174/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra

24858

3727 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXV/131/08 z dnia 21 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 32 miasta Lubina .

24868

3728 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXV/132/08 z dnia 21 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 42 w Lubinie

24880

3729 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXVI/137/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin

24892

3730 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXVI/138/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin .

24895

3731 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXXV/244/08 z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Nowogrodźcu .

24896

3732 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXV/915/08 z dnia 16 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kampusu Pracze Odrzańskie we Wrocławiu .

24897

3733 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXV/916/08 z dnia 16 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położnego w zespole urbanistycznym Krakowska Przemysłowa we Wrocławiu

24907

3734 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXV/917/08 z dnia 16 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położnego w rejonie ulicy Ruskiej i św. Mikołaja we Wrocławiu

24922

UCHWAŁY RAD GMIN

3735 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVII/102/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie określenia przeznaczenia i standardu oraz zasad dokonywania zakupu lub przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Jeżowie Sudeckim

24934

3736 -

Rady Gminy Lubin nr XXIV/128/2008 z dnia 9 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin, zasad zwalniania od obowiązku ich realizacji oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów

24935

3737 -

Rady Gminy Lubin nr XXIV/129/2008 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin - obręb Chróstnik

24936

3738 -

Rady Gminy Lubin nr XXIV/130/2008 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Lubin .

24942

3739 -

Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr XIX/130/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

24948

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

3740 -

Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2125/III/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 960/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

24949

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 41,51 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 24,21 zł

liczba wejść: 2330

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP