Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 314 - Wrocław, 08.12.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3828 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego nr XXVI/186/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

25210

3829 -

Rady Powiatu w Jaworze nr XXXI/183/08 z dnia 28 października 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jaworskiego

25218

3830 -

Rady Powiatu w Jaworze nr XXXII/184/08 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

25220

3831 -

Rady Powiatu Lubańskiego nr XXXII/169/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielski, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubański

25228

3832 -

Rady Powiatu w Lwówku Śląskim nr XXVII/65/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

25231

3833 -

Rady Powiatu w Miliczu nr XVIII/148/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

25238

3834 -

Rady Powiatu w Miliczu nr XIX/149/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

25245

3835 -

Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXII/142/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

25253

3836 -

Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXII/143/2008 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programu stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

25253

3837 -

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej nr XXVI/174/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

25261

3838 -

Rady Powiatu Wrocławskiego nr XIV/139/08 z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

25268

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3839 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XXV/180/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

25276

3840 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXIII/51/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna Śląska

25277

3841 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXIII/52/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska

25278

3842 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXIII/53/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego za 2009 rok na terenie gminy Jaworzyna Śląska

25280

3843 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 291/XXXIX/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programy Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

25280

3844 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXVII/264/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXIV/208/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kłodzko

25288

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

3845 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXIII/189/08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/258/2005 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Wiązów, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

25289

3846 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 101/XXII/08 z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkola publicznego w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego

25290

UCHWAŁY RAD GMIN

3847 -

Rady Gminy Długołęka nr XXII/244/08 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/231/08 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

25291

3848 -

Rady Gminy Długołęka nr XXII/245/08 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Długołęka lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

25292

3849 -

Rady Gminy Długołęka nr XXII/246/08 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 rok na terenie Gminy Długołęka

25294

3850 -

Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr XXV/115/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2009 rok

25295

3851 -

Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr XXV/116/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

25296

3852 -

Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr XXV/117/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych

25296

3853 -

Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr XXV/122/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie udzielania upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim do wydawania decyzji administracyjnych

25298

3854 -

Rady Gminy Miękinia nr XXX/296/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

25299

3855 -

Rady Gminy Miękinia nr XXX/298/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia obszaru i granic sołectwa Lubiatów w obrębie geodezyjnym Zabór Wielki na terenie gminy Miękinia

25300

3856 -

Rady Gminy Miękinia nr XXX/299/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia obszaru i granic sołectwa Wojnowice w obrębie geodezyjnym Mrozów na terenie gminy Miękinia

25302

3857 -

Rady Gminy Miękinia nr XXX/300/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia obszaru i granic sołectwa Żurawiniec w obrębie geodezyjnym Krępice na terenie gminy Miękinia

25304

3858 -

Rady Gminy Miękinia nr XXX/301/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień od tego podatku

25306

3859 -

Rady Gminy Miękinia nr XXX/304/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia ulic: Osiedlowej, Szkolnej i Sportowej do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu

25307

3860 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej nr XIX/133/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warta Bolesławiecka na lata 2009-2013

25309

3861 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXI/125/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego za 2009 rok

25314

3862 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXI/126/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2009 roku

25315

3863 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXI/127/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

25316

3864 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXI/130/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiszni Małej

25319

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJA

3865 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-59/2008/1248/VI-B/MK z dnia 26 listopada 2008 r. umarzająca postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorcy PGE Elektrownia Turów S.A. z siedzibą w Bogatyni

25320

OBWIESZCZENIA

3866 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Strzelińskiego

25321

3867 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie sprostowania błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 296 z dnia 14 listopada 2008 r.

25322

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 42,47 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 24,58 zł

liczba wejść: 2564

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP