Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 315 - Wrocław, 09.12.2008 r.

UCHWAŁA RADY POWIATU

3868 -

Rady Powiatu Lwóweckiego nr XXIX/71/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego nr XXIII/44/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim

25325

DECYZJA

3869 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-56/2008/426/VI-C/JJ z dnia 3 grudnia 2008 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej - Oława Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie

25326

PROTOKOŁY

3870 -

Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Domaniowie w sprawie odwołania Wójta Gminy Domaniów, przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 7 grudnia 2008 roku

25330

3871 -

Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Domaniowie w sprawie odwołania Rady Gminy Domaniów, przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 7 grudnia 2008 roku .

25332

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 5,36 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 5,27 zł

liczba wejść: 2119

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP