Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 316 - Wrocław, 09.12.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3872 -

Rady Powiatu Głogowskiego nr XXII/185/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego .

25339

3873 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XXIV/164/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - projekt pod nazwą "Pomoc stypendialna szansą na lepsze wyniki edukacji"

25347

3874 -

Rady Powiatu Kamiennogórskiego nr XXV/109/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

25353

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3875 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXIX/195/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

25360

3876 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXIX/196/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25361

3877 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXIX/197/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad ustalania poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

25362

3878 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXIX/198/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego .

25364

3879 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XXI/95/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

25364

3880 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XXI/96/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

25365

3881 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XXI/97/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

25365

3882 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XXI/98/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

25368

3883 -

Rady Miejskiej w Miliczu nr XXIX/159/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Milicz w 2009 roku

25369

3884 -

Rady Miejskiej w Miliczu nr XXIX/160/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Milicz w 2009 roku .

25370

3885 -

Rady Miejskiej w Miliczu nr XXIX/161/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

25372

3886 -

Rady Miejskiej w Miliczu nr XXIX/162/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia terminu płatności podatku dla inkasentów

25373

3887 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXIV/208/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową

25373

3888 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXV/210/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

25374

3889 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXV/211/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

25374

3890 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXV/212/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych .

25376

3891 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXV/216/08 z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/242/2000 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach stanowiących własność Gminy Środa Śląska .

25395

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

3892 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXXVII/248/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1q żyta, przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Prusice .

25395

3893 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXXVII/252/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

25396

3894 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXXVII/253/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

25397

3895 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXXVII/254/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok

25399

3896 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XXIV/108/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego

25400

3897 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XXIV/109/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości .

25401

3898 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XXIV/110/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych .

25402

3899 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XXIV/111/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej

25404

UCHWAŁY RAD GMIN

3900 -

Rady Gminy w Głogowie nr XIII/126/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 rok

25405

3901 -

Rady Gminy w Kondratowicach nr XXX/165/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

25405

3902 -

Rady Gminy w Kondratowicach nr XXX/166/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .

25406

3903 -

Rady Gminy w Kondratowicach nr XXX/167/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalania wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz innych zwolnień przedmiotowych

25407

3904 -

Rady Gminy w Kondratowicach nr XXX/173/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego .

25409

3905 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XXVIII/127/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2009 rok

25410

3906 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XXVIII/128/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej w 2009 roku od podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Kostomłoty .

25425

3907 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XXVIII/133/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

25425

3908 -

Rady Gminy w Kunicach nr XXII/132/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego .

25426

3909 -

Rady Gminy w Kunicach nr XXII/133/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25427

3910 -

Rady Gminy w Kunicach nr XXII/134/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

25428

3911 -

Rady Gminy Malczyce nr XXIX/133/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok .

25431

3912 -

Rady Gminy Mysłakowice nr 169/XXIV/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

25431

3913 -

Rady Gminy Mysłakowice nr 170/XXIV/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 80/XII/07 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 17 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru .

25432

3914 -

Rady Gminy Mysłakowice nr 171/XXIV/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

25433

3915 -

Rady Gminy Mysłakowice nr 174/XXIV/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach zatwierdzonego uchwałą nr 258/XXX/2001 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 24 lutego 2001 roku

25434

3916 -

Rady Gminy Mysłakowice nr 176/XXIV/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 79/XII/07 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 17 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej i sposobu jej poboru .

25438

3917 -

Rady Gminy w Pielgrzymce nr XXV/118/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

25439

3918 -

Rady Gminy w Pielgrzymce nr XXV/119/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

25440

3919 -

Rady Gminy w Pielgrzymce nr XXV/120/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

25441

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

3920 -

Burmistrza Złotego Stoku nr 175/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

25444

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 39,60 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 23,51 zł

liczba wejść: 2279

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP