Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 317 - Wrocław, 10.12.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

ROZPORZĄDZENIA

3921 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 22 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Bystrzycy"

25450

3922 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Masyw Trójgarbu"

25451

3923 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 24 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Chełmy"

25455

3924 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 25 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Góry Bardzkie i Sowie"

25458

3925 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 26 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Lasy Chocianowskie"

25462

3926 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 27 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Dalkowskie"

25466

3927 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 28 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Czarnej Wody"

25470

3928 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 29 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie"

25474

3929 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 30 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska" dla obszaru leżącego w granicach województwa dolnośląskiego "

25480

3930 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 31 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Grodziec"

25484

3931 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 32 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krzywińsko-Osieckiego dla terenu obszaru leżącego w granicach województwa dolnośląskiego

25488

3932 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 33 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Odry"

25492

3933 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 34 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Ostrzyca Proboszczowicka"

25496

3934 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 35 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Baryczy"

25500

3935 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 36 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Zawory"

25504

3936 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 37 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Góra Krzyżowa"

25508

3937 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 38 z dnia 29 listopada 2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru

25511

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

3938 -

Rady Powiatu w Górze nr XXV/111/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

25515

3939 -

Rady Powiatu Legnickiego nr XX/95/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

25522

3940 -

Rady Powiatu Wołowskiego nr XXIII/127/08 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla młodzieży kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

25529

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

3941 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXVIII/193/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze - obszar planistyczny "B"

25536

3942 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 183/08 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zasad i kryteriów ustalania czynszów i opłat za korzystanie z gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Zgorzelec

25549

3943 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 217/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zasad i kryteriów ustalania czynszów i opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zgorzelec

25555

3944 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 219/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25560

UCHWAŁY RAD GMIN

3945 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich nr XXIII/87/2008 z dnia 17 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVII/121/2005 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin

25561

3946 -

Rady Gminy Świdnica nr XXXIII/272/2008 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Pszennie - rejon ulic Dalekiej i Akacjowej

25562

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

3947 -

Zarządu Powiatu w Górze nr 47/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

25569

POROZUMIENIA

3948 -

Nr 53/08 zawarte w dniu 14 października 2008 r. pomiędzy Powiatem Jaworskim a Gminą Męcinka w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na odbudowie chodnika i wykonania kanalizacji deszczowej w Chroślicach przy drodze powiatowej nr 2786D

25573

3949 -

Nr 54/08 zawarte w dniu 14 października 2008 r. pomiędzy Powiatem Jaworskim a Gminą Paszowice w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na remoncie chodnika przy drodze powiatowej nr 2814 D od nr 128 do nr 149 oraz przy Urzędzie Gminy i OSP w Paszowicach

25574

INFORMACJA

3950 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla PGE Elektrownia Turów S.A. w Bogatyni

25576

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 48,48 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 26,71 zł

liczba wejść: 2867

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP