Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 319 - Wrocław, 12.12.2008 r.

UCHWAŁA RADY POWIATU

4002 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego nr XXII/117/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

25700

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

4003 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXXIV/244/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej - ośrodku wsparcia prowadzonym przez Gminę Bielawa

25708

4004 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXXIV/245/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy - ośrodku wsparcia prowadzonym przez Gminę Bielawa

25709

4005 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXXIV/248/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku do środków transportowych

25710

4006 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXXIV/250/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/233/08 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku do nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości

25712

4007 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXVIII/216/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Bierutów w 2009 roku

25712

4008 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXVIII/217/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

25713

4009 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXVIII/218/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Bierutów na 2009 rok

25715

4010 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXVIII/221/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

25715

4011 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXIV/165/08 z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Bolków przeznaczonych do wydania w 2009 roku

25716

4012 -

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XXXI/171/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

25717

4013 -

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XXXI/172/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

25717

4014 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XXV/216/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25720

4015 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XXV/217/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2009 roku

25722

4016 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIII/246/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia na 2009 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

25722

4017 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIII/253/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

25723

4018 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIII/254/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru

25727

4019 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIII/255/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza

25728

4020 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIII/256/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25729

4021 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXV/227/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pełcznica, gmina Kąty Wrocławskie

25731

4022 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXIII/159/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ilości licencji na transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Kowary na 2009 rok

25741

4023 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXVII/166/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

25742

4024 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXVII/167/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

25743

4025 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXVII/168/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego

25744

4026 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXVII/169/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok

25745

4027 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XXIII/144/2008 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/138/2004 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pieszyce-Centrum

25746

4028 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XXIII/145/2008 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

25749

4029 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XXVI/160/20008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej oraz sposobu poboru i wysokości prowizji na 2009 rok

25751

4030 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XXVI/161/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

25752

4031 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XXVI/162/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 i zwolnień od tego podatku

25752

4032 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XXVI/163/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

25755

4033 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXI/170/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

25774

4034 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXI/171/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25774

4035 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXV/326/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok

25775

4036 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXV/327/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

25776

4037 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXV/328/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25776

4038 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXV/329/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości

25777

UCHWAŁY RAD GMIN

4039 -

Rady Gminy Gaworzyce nr XX/104/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

25798

4040 -

Rady Gminy Gaworzyce nr XX/105/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2009 roku

25799

4041 -

Rady Gminy Gaworzyce nr XX/106/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

25799

4042 -

Rady Gminy Gromadka nr XXX/141/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25825

4043 -

Rady Gminy Gromadka nr XXX/142/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25828

4044 -

Rady Gminy Gromadka nr XXX/143/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2009 rok na terenie gminy Gromadka

25829

4045 -

Rady Gminy Kamienna Góra nr XXVIII/126/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

25830

4046 -

Rady Gminy Ruja nr XVII/79/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2009 rok

25831

4047 -

Rady Gminy Świdnica nr XXXVII/313/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

25831

4048 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej nr XXI/140/08 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Warta Bolesławiecka

25832

4049 -

Rady Gminy w Wińsku nr XXXV/177/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2009 roku

25832

4050 -

Rady Gminy w Wińsku nr XXXV/186/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek cen za wywóz płynnych opadów komunalnych

25833

4051 -

Rady Gminy Żórawina nr XIX/142/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2009 rok

25833

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 53,23 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 28,66 zł

liczba wejść: 2142

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP