Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 320 - Wrocław, 15.12.2008 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

4052 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXIII/149/2008 z dnia 29 października 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/62/2007 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr X/49/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia niektórych zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gryfów Śląski

25839

4053 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXIII/150/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

25839

4054 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXIII/152/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

25840

4055 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXIII/153/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego

25842

4056 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXIII/154/2008 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w 2009 roku na wykonywanie transportu drogowego taksówką

25842

4057 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXIII/237/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2009 roku

25843

4058 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXIII/238/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2009 roku

25843

4059 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXIII/239/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty

25844

4060 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXIX/196/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2009

25845

4061 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXIX/197/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009

25846

4062 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXIX/198/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów na rok 2009

25848

4063 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXIX/200/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

25849

4064 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XIX/206/08 z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego

25877

4065 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 66/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

25877

4066 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 67/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

25878

4067 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 68/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

25879

4068 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 71/08 z dnia 19 listopada 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

25880

4069 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 73/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku kalendarzowym 2009 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy Strzegom

25881

4070 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 74/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Strzegom, uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

25882

4071 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XXV/219/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

25882

4072 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XXV/220/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25883

4073 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XXV/221/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

25886

4074 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XXV/222/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2009 roku na obszarze gminy Strzelin

25886

4075 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXIX/331/08 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości

25887

4076 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXIX/332/08 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie opłaty miejscowej

25890

4077 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXIX/333/08 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

25890

4078 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/201/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego

25891

4079 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/202/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

25891

4080 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/203/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

25892

4081 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/204/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłat od posiadania psów, zasad poboru, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

25895

4082 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXVI/199/08 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25896

4083 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXVI/200/08 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

25897

4084 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XXXVI/201/08 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego określonego w ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

25898

4085 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXVII/953/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25899

4086 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXVII/954/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości

25900

4087 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXVII/955/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym

25917

4088 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXVII/956/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym

25931

4089 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr XVI/75/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

25940

4090 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr XVI/76/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2009

25941

4091 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr XVI/78/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25941

4092 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 230/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wzorów formularzy dla podatników podatku od nieruchomości

25944

4093 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXVI/171/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok na obszarze gminy Ziębice

25954

4094 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXVI/172/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

25954

UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY

4095 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 104/XXIII/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego dla Miasta i Gminy Wleń

25955

4096 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 105/XXIII/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25956

4097 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 106/XXIII/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

25957

4098 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 107/XXIII/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

25960

4099 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 108/XXIII/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej

25960

4100 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 109/XXIII/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowisku miejskim we Wleniu

25961

4101 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 110/XXIII/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

25962

UCHWAŁY RAD GMIN

4102 -

Rady Gminy Oława nr XXXII/222/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

25988

4103 -

Rady Gminy Oława nr XXXII/223/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

25988

4104 -

Rady Gminy Oława nr XXXII/224/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

25990

4105 -

Rady Gminy Oława nr XXXII/225/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

25992

4106 -

Rady Gminy Oława nr XXXII/226/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

26025

4107 -

Rady Gminy Oława nr XXXII/227/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej

26027

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 87,50 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 38,64 zł

liczba wejść: 2783

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP