Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 321 - Wrocław, 16.12.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

4108 -

Rady Powiatu w Jaworze nr XXXI/179/08 z dnia 28 października 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

26034

4109 -

Rady Powiatu w Lubinie nr XXXII/180/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania .

26035

4110 -

Rady Powiatu w Lwówku Śląskim r. XXVIII/66/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/65/08 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego .

26037

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

4111 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXXIV/306/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości .

26037

4112 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXXIV/307/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych .

26038

4113 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXXIV/308/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego .

26042

4114 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXI/189/08 z dnia 6 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Dzierżoniowie ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Wierzbową, Żeromskiego oraz byłą bocznicą kolejową

26043

4115 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXIII/212/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

26057

4116 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XXV/220/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2009 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

26059

4117 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXII/130/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych .

26059

4118 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXII/131/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

26062

4119 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXII/132/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych .

26062

4120 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXII/133/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

26063

4121 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXIV/159/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXIII/152/08 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2008 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych

26063

4122 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXIV/161/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych Gminy Gryfów Śląski uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

26064

4123 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXX/197/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych .

26065

4124 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXX/198/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

26107

4125 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXX/199/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2009 rok .

26108

4126 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXX/200/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

26108

4127 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXX/201/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/187/2008 Rady Miejskiej w Jelczu--Laskowicach z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice .

26110

4128 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXII/280/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia formularzy na podatek od nieruchomości .

26111

4129 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXII/281/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

26120

4130 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XXIX/169/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów .

26123

4131 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XXX/170/08 z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

26123

4132 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XXXI/174/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

26125

4133 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXV/182/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski

26135

4134 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXV/183/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski

26136

4135 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXV/184/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski

26136

4136 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XXVII/166/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej .

26138

4137 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XXVII/167/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Oleśnicy w 2009 roku

26139

4138 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XXVII/168/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

26140

4139 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XXVII/169/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

26142

4140 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XXVII/170/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

26143

4141 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/205/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad poboru, płatności i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

26144

4142 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/207/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

26145

4143 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 171/XXVI/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat targowych na obszarze gminy i miasta Węgliniec .

26146

4144 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XXXI/159/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych .

26147

4145 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XXXI/160/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarowie nr VI/48/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

26147

4146 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XXXI/162/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie udzielania upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

26148

UCHWAŁY RAD GMIN

4147 -

Rady Gminy w Czarnym Borze nr XXIII/118/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok

26149

4148 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXVIII/261/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/268/05 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dzierżoniów

26152

4149 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXIX/276/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/262/08 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i określenia wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem podatku od nieruchomości .

26152

4150 -

Rady Gminy Jemielno nr XXVII/123/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/45/07 Rady Gminy Jemielno z dnia 27 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2008 roku oraz ustalenia warunków zwolnień od tego podatku .

26153

4151 -

Rady Gminy Jemielno nr XXVII/124/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2009 roku .

26153

4152 -

Rady Gminy Jemielno nr XXVII/125/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia na 2009 rok wysokości stawek opłaty od posiadania psów

26154

4153 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVII/101/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudeckim

26155

4154 -

Rady Gminy Lubin nr XXVI/138/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

26156

4155 -

Rady Gminy Lubin nr XXVI/139/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego w gminie Lubin .

26157

4156 -

Rady Gminy Lubin nr XXVI/140/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Lubin .

26158

4157 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XXIII/142/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1q żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Łagiewniki

26159

4158 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XXIII/143/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2009 roku

26159

4159 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XXIII/144/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2009 roku .

26162

4160 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XXIII/145/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej

26163

4161 -

Rady Gminy Oleśnica nr XXVIII/122/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

26163

4162 -

Rady Gminy Oleśnica nr XXVIII/123/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego

26164

4163 -

Rady Gminy Oleśnica nr XXVIII/124/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

26165

4164 -

Rady Gminy Stoszowice nr VIII/72/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2009 roku .

26167

4165 -

Rady Gminy Stoszowice nr VIII/73/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

26169

4166 -

Rady Gminy Stoszowice nr VIII/74/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

26170

4167 -

Rady Gminy Stoszowice nr VIII/75/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stoszowice na 2009 rok

26170

4168 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej nr XIX/131/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za dodatkowe świadczenia Punktu Przedszkolnego "BAJKA" w Szkole Podstawowej w Raciborowicach Dolnych .

26171

4169 -

Rady Gminy Żukowice nr XIX/105/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości .

26172

4170 -

Rady Gminy Żukowice nr XIX/106/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2009 roku

26173

4171 -

Rady Gminy Żukowice nr XIX/107/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów

26173

4172 -

Rady Gminy Żukowice nr XIX/109/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uchylania uchwały Rady Gminy Żukowice nr VII/35/2003 z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali w budynkach gminnych zbywanych na rzecz ich najemców

26174

NNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

4173 -

Starosty Milickiego nr 9/08 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w niepublicznej placówce opiekuńczo- -wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą "Dom nad Baryczą" w Sułowie .

26175

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 58,75 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 30,45 zł

liczba wejść: 2500

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP