Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 323 - Wrocław, 17.12.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

4233 -

Rady Powiatu Lubańskiego nr XXXIV/182/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

26299

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

4234 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XXIX/185/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

26307

4235 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXIII/211/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2009 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką .

26308

4236 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXVII/182/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw

26308

4237-

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXVI/184/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Lądek Zdrój

26312

4238 -

Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XXVI/185/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przekazania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lądku Zdroju zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych

26312

4239 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXV/185/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wysokości i poboru opłaty od posiadania psów na obszarze miasta i gminy Lwówek Śląski

26313

4240 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXI/199/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Golędzinów, Pęgów, Kotowice, Wilczyn, Zajączków Paniowice .

26313

4241 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXVIII/227/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie miasta Oława

26317

4242 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXVIII/229/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/259/05 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Oława .

26318

4243 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 147/XXV/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej w Piławie Górnej .

26318

4244 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju nr XXV/160/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/151/2008 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

26319

4245 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXI/171/08 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/87/07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

26319

4246 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXI/173/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie miasta i gminy Radków .

26320

4247 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXI/175/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

26321

4248 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXI/176/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłaty miejscowej

26321

4249 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXVIII/214/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych

26322

4250 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXVIII/217/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych .

26323

4251 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXX/195/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

26323

4252 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 69/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

26327

4253 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXIII/160/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach zabudowanych na terenie gminy Szczytna

26328

4254 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXII/213/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

26331

4255 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XXV/180/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na 2009 rok .

26331

4256 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XXV/181/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok .

26332

4257 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XXV/183/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

26334

4258 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XXVII/243/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/227/08 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad poboru, terminów płatności i ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

26335

4259 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXVI/935/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/366/07 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom i placówkom oświatowym, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

26336

4260 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXVI/937/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie przekształcenia Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

26342

4261 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXII/145/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

26342

4262 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XXXIII/165/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego

26343

4263 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XXXIII/166/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

26344

4264 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XXXIII/167/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych .

26345

4265 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XXXIII/168/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

26347

4266 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXIII/136/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1q żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żmigród

26348

4267 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXIII/137/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości .

26348

4268 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXIII/138/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

26349

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

4269 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXXVIII/257/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/254/08 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok

26353

UCHWAŁY RAD GMIN

4270 -

Rady Gminy Ciepłowody nr 128/XXIII/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

26353

4271 -

Rady Gminy Domaniów nr XXV/133/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 2009 roku

26354

4272 -

Rady Gminy Domaniów nr XXV/134/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

26354

4273 -

Rady Gminy Domaniów nr XXV/135/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości

26359

4274 -

Rady Gminy Domaniów nr XXV/137/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

26360

4275 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim nr XXVI/125/08 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

26360

4276 -

Rady Gminy Kłodzko nr 239/V/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko w Kłodzku do wykonywania zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych

26361

4277 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/346/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Kobierzyce

26362

4278 -

Rady Gminy Pęcław nr XIX/83/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

26367

4279 -

Rady Gminy Pęcław nr XIX/84/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2009 roku

26368

4280 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXX/260/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

26368

4281 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXX/261/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej na terenie gminy Podgórzyn

26369

4282 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXX/262/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej .

26370

4283 -

Rady Gminy Siekierczyn nr XXV/129/08 z dnia 25 listopada w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie

26370

4284 -

Rady Gminy Stara Kamienica nr XXXII/161/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

26371

4285 -

Rady Gminy Stara Kamienica nr XXXII/171/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej .

26372

4286 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice nr XVI/108/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok

26373

4287 -

Rady Gminy Żórawina nr XIX/138/08 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu ośrodkowi pomocy społecznej w Żórawinie

26376

4288 -

Rady Gminy Żórawina nr XIX/139/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

26379

4289 -

Rady Gminy Żórawina nr XIX/140/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/77/2003 z dnia 16 września 2003 r. w sprawie statutów sołectw istniejących na terenie gminy Żórawina .

26379

4290 -

Rady Gminy Żórawina nr XIX/141/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żórawina .

26380

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

4291 -

Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 99/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu głogowskiego na okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.

26381

DECYZJE

4292 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-68/2008/30/VI-B/AŁ z dnia 10 grudnia 2008 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Zakładu Ciepłowniczego "TERM-HYDRAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

26391

4293 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-69/2008/1248/VII-A/GM z dnia 12 grudnia 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła PGE Elektrownia Turów S.A. z siedzibą w Bogatyni

26393

4294 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-63/2008/252/IX-B/AŁ z dnia 15 grudnia 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Fortum Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

26398

OBWIESZCZENIA

4295 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Międzygminnego "Bóbr" z siedzibą w mieście Bolesławiec

26406

4296 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach

26409

4297 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej Bielawy .

26411

4298 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dziadowa Kłoda przeprowadzonych w dniu 14 grudnia 2008 roku

26411

4299 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oleśnica przeprowadzonych w dniu 14 grudnia 2008 roku

26412

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 44,43 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 25,28 zł

liczba wejść: 2318

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP