Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 325 - Wrocław, 22.12.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

ZARZĄDZENIE

4301 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 338/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osiecznica w okręgu wyborczym nr 6 .

26418

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

4302 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXV/188/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych .

26420

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJA

4303 -

Prezesa Urzędu Regulacji nr OWR-4210-42/2008/13864/I-B/CP z dnia 18 grudnia 2008 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Ciepłownictwa Słupiec Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie

26421

POROZUMIENIA

4304 -

nr 50 zawarte w dniu 22 grudnia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w sprawie powierzenia niektórych zadań należących do właściwości Wojewody

26423

4305 -

nr 51 zawarte w dniu 22 grudnia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w sprawie powierzenia niektórych zadań należących do właściwości Wojewody

26424

4306 -

nr 52 zawarte w dniu 22 grudnia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w sprawie powierzenia niektórych zadań należących do właściwości Wojewody

26426

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 5,77 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 5,63 zł

liczba wejść: 2681

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP