Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 328 - Wrocław, 30.12.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

4385 -

Rady Powiatu w Lwówku Śląskim nr XXV/57/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/53/04 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub będącymi w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim

26712

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

4386 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 200/XXV/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2009 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda

26713

4387 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XXX/197/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2009 regulaminów określających zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie dodatków do wynagrodzenia i nagród

26713

UCHWAŁY RAD GMIN

4388 -

Rady Gminy Bolesławiec nr XXIII/139/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z tytułu udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

26717

4389 -

Rady Gminy Bolesławiec nr XXIII/140/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

26718

4390 -

Rady Gminy Lubin nr XXV/137/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów z Gminy Lubin

26718

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIA

4391 -

Starosty Powiatu Ząbkowickiego nr 48/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Ząbkowickiego w 2009 roku

26719

4392 -

Starosty Powiatu Ząbkowickiego nr 51/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka "Jutrzenka" w Bardzie w 2009 roku

26720

POROZUMIENIE

4393 -

nr 53 zawarte w dniu 22 grudnia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w sprawie powierzenia niektórych zadań należących do właściwości Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska

26720

OBWIESZCZENIA

4394 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 19 grudnia 2008 r. o zwiększonym składzie Rady Gminy w Janowicach Wielkich

26721

4395 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Kamienna Góra nr XXVIII/122/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 303 z 24 listopada 2008 r., poz. 3527

26721

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 5,77 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 5,63 zł

liczba wejść: 2645

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP