Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 1 - Wrocław, 04.01.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

ROZPORZĄDZENIE

1 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 21 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Bogatynia, Borek Strzeliński, Gmina Wiejska Chojnów, Gniewków, Sieniawka, Warta Bolesławiecka, Żórawina

2

UCHWAŁY SEJMIKU

2 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XIX/238/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie połączenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich z Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc

21

3 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XIX/239/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie połączenia Dolnośląskiego Centrum Pediatrycznego im. J. Korczaka z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego

22

4 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XIX/241/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyłączenia z obwodu łowieckiego gruntów zajmowanych przez Arboretum Leśne im. Prof. S. Białoboka w Sycowie

23

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

5 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XV/107/07 z dnia 31 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec - dla terenu przemysłowego zlokalizowanego w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Modłowej

25

6 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XIV/87/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzeg Dolny na lata 2008 - 2012

52

7 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XVI/105/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw

61

8 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XVII/83/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Obornikach Śląsk

65

9 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XVI/157/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/218/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz określenia granic ich obwodów ze zmianami w uchwale nr IV/39/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2007 r. oraz nr XI/ /113/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia 2007 r

67

UCHWAŁY RAD GMIN

10 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr IX/40/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów Sudecki

67

11 -

Rady Gminy Paszowice nr XI/65/2007 z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Paszowice na rok 2008

74

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIA

12 -

Starosty Dzierżoniowskiego nr 25/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w 2008 roku

77

13 -

Starosty Dzierżoniowskiego nr 26/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w 2008 roku

78

14 -

Starosty Powiatu Ząbkowickiego nr 46/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka "Jutrzenka" w Bardzie w 2008 roku

78

15 -

Starosty Powiatu Ząbkowickiego nr 47/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ząbkowickiego w 2008 roku

79

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,60 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 19,52 zł

liczba wejść: 2885

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP