Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 7 - Wrocław, 14.01.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

74 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XIII/85/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jeleniogórskiego

500

75 -

Rady Powiatu w Lubinie nr XX/108/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych

514

76 -

Rady Powiatu w Lubinie nr XX/114/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz za przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym

522

77 -

Rady Powiatu Wołowskiego nr XI/69/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołowski

524

78 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XV/116/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zgorzelecki

528

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

79 -

Rady Miejskiej w Bardzie nr XIII/91/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XII/64/07 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Bardo

529

80 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XIX/142/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych

530

81 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XIX/143/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązującego na terenie gminy

531

82 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XVI/142/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i zespołów przedszkolno-żłobkowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko

538

83 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XVI/95/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Leśna

539

84 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XVI/96/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

540

85 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XVI/138/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Oława

540

86 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XVI/140/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/259/05 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Oława

541

87 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XI/107/07 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Trzebnica w rejonie ulic Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej

542

88 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XIII/128/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/120/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

555

UCHWAŁY RAD GMIN

89 -

Rady Gminy Borów nr XIV/94/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/136/2005 z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

555

90 -

Rady Gminy Mietków nr XI/69/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w 2008 roku

556

91 -

Rady Gminy Paszowice nr XII/72/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

562

92 -

Rady Gminy w Przewornie nr XIV/67/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przeworno

564

93 -

Rady Gminy w Przewornie nr XIV/76/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny

570

INNE AKTY PRAWNE

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH

94 -

Lista biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowiona przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

577

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,60 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 19,52 zł

liczba wejść: 2168

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP