Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 15 - Wrocław, 24.01.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

245 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego nr XI/48/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad dokonywania zakupu lub przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego, zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

1146

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

246 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju nr XVII/104/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

1149

247 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju nr XVII/105/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Duszniki Zdrój

1149

248 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XIV/76/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości

1150

249 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XIV/77/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/07 Rady miejskiej w Szczytnej z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

1167

250 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XIV/83/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

1168

251 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój nr XXII/147/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miasta Świeradów Zdrój

1168

252 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój nr XXII/148/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

1169

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

253 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XVII/98/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przekształcenia Przychodni Rejonowej w Prochowicach poprzez rozszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ten Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1170

UCHWAŁY RAD GMIN

254 -

Rady Gminy Bolesławiec nr XII/88/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie gminy Bolesławiec

1171

255 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XV/203/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obrębu Kobierzyce

1171

256 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XV/204/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-północnej części obrębu Wierzbice

1179

257 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XV/205/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-południowej części obrębu Wierzbice

1187

258 -

Rady Gminy Rudna nr XV/104/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2007 Rady Gminy Rudna z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudna na lata 2007-2011

1195

259 -

Rady Gminy Złotoryja nr XII/87/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia regulaminu ustalającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotoryja

1206

260 -

Rady Gminy Złotoryja nr XII/88/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Złotoryja

1209

261 -

Rady Gminy Złotoryja nr XII/89/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis

1210

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN

262 -

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "EKOGOK" w Gać nr V/20/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych do gospodarowania, w tym ich unieszkodliwiania

1212

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 22,60 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,41 zł

liczba wejść: 2732

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP