Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 20 - Wrocław, 31.01.2008 r.

UCHWAŁY RAD GMIN:

336 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 36/VII/07 z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie określenia zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach

1580

337 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 51/X/07 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Nowa Ruda

1581

338 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 52/X/07 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie zmiany nazw niektórych ulic w miejscowości Jugów oraz Ludwikowice Kłodzkie na terenie gminy Nowa Ruda

1583

339 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 58/X/07 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów

1583

340 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 62/X/07 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie Statutu Sołectwa Bożków

1585

341 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 63/X/07 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie Statutu Sołectwa Bieganów

1594

342 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 64/X/07 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie Statutu Sołectwa Bartnica

1603

343 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 65/X/07 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie Statutu Sołectwa Krajanów

1612

344 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 66/X/07 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie Statutu Sołectwa Czerwieńczyce

1621

345 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 67/X/07 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie Statutu Sołectwa Nowa Wieś Kłodzka

1630

346 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 68/X/07 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie Statutu Sołectwa Włodowice

1639

347 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 69/X/07 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie Statutu Sołectwa Wolibórz

1648

348 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 70/X/07 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie Statutu Sołectwa Sokolica

1657

349 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 71/X/07 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie Statutu Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie

1666

350 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 72/X/07 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie Statutu Sołectwa Dzikowiec

1675

351 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 73/X/07 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie Statutu Sołectwa Przygórze

1684

352 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 74/X/07 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie Statutu Sołectwa Jugów

1693

353 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 75/X/07 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie Statutu Sołectwa Świerki

1702

354 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 76/X/07 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie Statutu Sołectwa Dworki

1711

355 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 77/X/07 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie Statutu Sołectwa Sokolec

1720

356 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 78/X/07 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie Statutu Sołectwa Koszyn

1729

357 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 81/X/07 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych Gminy Nowa Ruda i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

1738

358 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 96/XIII/07 z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Ruda

1741

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 71,39 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 34,85 zł

liczba wejść: 2605

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP