Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 21 - Wrocław, 1.02.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

359 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XIII/83/07 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków dla działki nr 317/5 obręb Bolków 1

1748

360 -

Rady Miejskiej w Miliczu nr XIX/75/07 z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Milicz

1753

361 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XI/77/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 320 obręb II w Pieńsku

1754

362 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XIX/97/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta i Gminy Syców liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podania napojów alkoholowych

1760

363 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XVI/466/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych Wrocławia oraz za ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych

1761

364 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XVI/473/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Psie Pole w rejonie ulicy Gorlickiej we Wrocławiu

1763

365 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XVI/475/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pułtuskiej we Wrocławiu

1771

UCHWAŁY RAD GMIN

366 -

Rady gminy Długołęka nr XIII/159/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Kamień, w części dotyczącej działki nr ew. 199/20

1778

367 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XV/147/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przewidzianego pod eksploatację złoża migmatytu i amfibolitu - Piława Górna wraz z urządzeniami towarzyszącymi

1785

368 -

Rady Gminy Paszowice nr XII/70/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Kłonice - MPZP KŁONICE II

1791

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIE

369 -

Przewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/163/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Wrocławia

1802

INFORMACJA

370 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu z siedzibą w Wałbrzychu

1807

LISTA BIEGŁYCH

371 -

Psychiatrów i psychologów ustanowionych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy

1807

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 19,77 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,96 zł

liczba wejść: 2741

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP