Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 23 - Wrocław, 4.02.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

ROZPORZĄDZENIE

379 -

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 3 z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wrocław

1918

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

380 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XV/101/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/07 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w 2007 roku

1925

381 -

Rady Miejskiej w Jaworze nr XVII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jawor

1925

382 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XII/132/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu w sprawie nadania statutu Miejskiemu Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego

1930

383 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XVI/143/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Miasta Kłodzka

1931

384 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XIII/91/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lądku Zdroju w roku szkolnym 2007/2008

1951

385 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XVII/163/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Legnicy

1952

386 -

Rady Miasta Lubań nr XVI/86/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

1975

387 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XIV/107/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

1976

388 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XIV/87/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Szczytna lub jej jednostkom organizacyjnym

1981

389 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XV/92/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród

1982

UCHWAŁY RAD GMIN

390 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XVIII/104/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/147/2000 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowej

1986

391 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XVIII/78/08 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie udzielania przedsiębiorstwom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości

1986

392 -

Rady Gminy Krośnice nr IX/64/07 z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz określenia granic ich obwodów na obszarze Gminy Krośnice

2002

393 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XII/61/07 z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany granic obszaru zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Mokradła Gniewomierskie"

2003

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIA

394 -

Starosty Kłodzkiego nr 10 z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kłodzkiego w 2008 roku

2005

395 -

Starosty Kłodzkiego nr 11 z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Kłodzkiego w 2008 roku

2055

SPRAWOZDANIA

396 -

Starosty Lubińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2006

2006

397 -

Starosty Wałbrzyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na terenie powiatu wałbrzyskiego za rok 2007

2007

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 31,22 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 20,44 zł

liczba wejść: 2323

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP