Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 28 - Wrocław, 6.02.2008 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

408 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XIX/149/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnic Dzierżoniowa i południowego obejścia Piławy Dolnej w granicach miasta Bielawa

2281

409 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XII/142/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za opróżnianie ścieków ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych

2289

410 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XIV/152/07 z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świdnica

2290

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

411 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 65/XIV/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wleń w granicach administracyjnych

2292

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 57,23 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 30,27 zł

liczba wejść: 2551

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP