Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 33 - Wrocław, 11.02.2008 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

446 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XIII/69/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu

2576

447 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVI/149/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w Nowej Wsi Kąckiej

2576

448 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVI/150/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w Samotworze

2578

449 -

Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich nr XVI/151/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w Bogdaszowicach

2580

450 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVI/153/08 z dnia 25 stycznia 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej dziennej na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2008

2582

451 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 102/XIII/07 z dnia 28 listopada 2007 r zmieniająca uchwałę nr 66/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach wyłączeń grupowych - inwestycje

2582

452 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 107/XIII/07 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 166/XXII/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowa Ruda

2583

453 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 109/XIII/07 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 102/XIII/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

2584

454 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 116/XIII/07 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 84/XI/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 września 2003 r. w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Nowa Ruda

2585

455 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 117/XIII/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2008 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda

2586

UCHWAŁY RAD GMIN

456 -

Rady Gminy Mysłakowice nr 92/XIV/2007 z dnia 15 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Mysłakowice

2586

457 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice nr X/65/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

2715

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 57,03 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 30,27 zł

liczba wejść: 2597

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP