Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 34 - Wrocław, 13.02.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

458 -

Rady Powiatu Trzebnickiego nr XIII/81/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Trzebnicki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w roku 2008

2720

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

459 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XV/124/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i wysokości opłat za posiłki

2724

460 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XV/126/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Chocianowskiego Ośrodka Kultury

2724

461 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XX/187/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

2725

462 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XX/189/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości i podatku rolnego

2726

463 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XX/190/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej

2727

464 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XVI/82/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Lubomierz

2728

465 -

Rady Miejskiej Polanicy-Zdroju nr XIII/80/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Polanicy Zdroju .

2743

466 -

Rady Miejskiej Polanicy-Zdroju nr XIII/81/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2745

467 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XV/450/07 z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kazimierskiej we Wrocławiu

2745

468 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XVII/486/08 z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów

2760

469 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XVII/488/08 z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto

2761

UCHWAŁY RAD GMIN

470 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XV/65/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty

2770

471 -

Rady Gminy Świdnica nr XX/182/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego

2807

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIE

472 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Świdnickiego

2810

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 32,07 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 20,80 zł

liczba wejść: 2463

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP