Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 35 - Wrocław, 13.02.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

473 -

Rady Powiatu Głogowskiego nr XIV/107/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad dotyczących użyczenia majątku trwałego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie

2814

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

474 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XVII/116/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia słownika nazw ulic i placów w Kamiennej Górze oraz zasad tworzenia ich nazw w przyszłości

2815

475 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XII/63/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej i ustalenia wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce

2819

476 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XIII/132/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Obrońców Pokoju, ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka, Kolejowej, Żołnierzy Września, Bolesława Chrobrego w Trzebnicy

2820

477 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XIV/141/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu lokali na terenie Gminy Trzebnica

2827

478 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XVI/107/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

2828

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

479 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XIV/64/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu placu zabaw na terenie miasta i gminy Świerzawa

2830

UCHWAŁA RADY GMINY

480 -

Rady Gminy Kamienna Góra nr XVIII/80/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku

2830

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

481 -

Zarządu Powiatu w Trzebnicy nr 6/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin otwarcia aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Trzebnickiego w roku 2008

2835

ZARZĄDZENIA

482 -

Starosty Głogowskiego z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Głogowskiego w 2008 roku

2840

483 -

Starosty Lubańskiego nr 4/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2008 roku

2840

INFORMACJA

484 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla MPEC TETMAL S.A. z siedzibą w Lubinie

2841

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 10,18 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 9,12 zł

liczba wejść: 2581

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP