Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 44 Wrocław, 20.02.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

ROZPORZĄDZENIE

585 -

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 1/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla projektowanego ujęcia wód powierzchniowych we wsi Rędziny, gmina Kamienna Góra, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie

3105

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

586 -

Rady Powiatu Kłodzkiego nr XIII/186/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku poprzez utworzenie zespołu ratownictwa medycznego w Radkowie

3108

587 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XVIII/135/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr/116/2007 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat zgorzelecki

3108

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

588 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XIII/74/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług turystyczno-rekreacyjnych położonego w obrębie wsi Grzmiąca (Rybnica Mała), gmina Głuszyca

3109

589 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XIII/75/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo-rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gmina Głuszyca

3113

590 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 143/XXII/2008 z dnia 5 lutego w sprawie opłaty od posiadania psów

3117

591 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 144/XXII/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 121/XVIII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej

3118

592 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 145/XXII/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 120/XVIII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej

3119

593 -

Rady Miejskiej Mieroszowa nr XIX/75/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działki nr 75/4 obręb Różana w gminie Mieroszów

3119

594 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 120/XIV/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie Statutu Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie

3126

595 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXIV/105/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa

3127

596 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXIV/106/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa

3136

597 -

Rady Miasta Wojcieszów nr XII/75/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, garażami i pomieszczeniami gospodarczymi znajdującymi się w zasobie gminy Wojcieszów

3146

598 -

Rady Miasta Wojcieszów nr XIV/89/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/07 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczącej zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, garażami i pomieszczeniami gospodarczymi znajdującymi się w zasobie gminy Wojcieszów

3147

599 -

Rady Miejskiej w Zawidowie nr XVIII/87/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

3148

600 -

Rady Miejskiej w Zawidowie nr XVIII/91/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Zawidowie

3149

UCHWAŁY RAD GMIN

601 -

Rady Gminy Jemielno nr XVII/69/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/49/07 Rady Gminy Jemielno z dnia 30 października 2007 r.

3151

602 -

Rady Gminy Miłkowice nr XIX/98/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminą Miłkowice na 2008 rok

3151

603 -

Rady Gminy Oleśnica nr XVII/3/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/121/04 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

3155

604 -

Rady Gminy Rudna nr XV/103/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

3156

605 -

Rady Gminy Sulików nr XV/113/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

3157

INNE AKTY PRAWNE

SPRAWOZDZNIA

606 -

Starosty Bolesławieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2007 roku

3158

607 -

Starosty Głogowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2007

3161

608 -

Starosty Zgorzeleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok

3162

INFORMACJE

609 -

Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Pieszyce obręby nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

3164

610 -

Prezydenta Miasta Wrocławia z dnia 1.02.2008 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

3165

611 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC1163/13859/W/OWA/ 2008/ML, nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML i nr OCC/335/13859/W/OWA/ 2008/ML

3165

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 20,46 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,32 zł

liczba wejść: 2389

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP