Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 45 Wrocław, 22.02.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

612 -

Rady Miejskiej Chojnowa nr XVIII/91/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w mieście Chojnowie

3169

613 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XIII/82/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pieńsku

3171

614 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XIII/84/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

3172

615 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XIX/97/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/75/07 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

3176

616 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XVI/96/08 z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w przedterminowych wyborach Burmistrza Gminy Żmigród, zarządzonych na dzień 16 marca 2008 r.

3177

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

617 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XVI/140/08 z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/298/2002 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Miasta i Gminy Wiązów

3178

UCHWAŁY RAD GMIN

618 -

Rady Gminy Chojnów nr XV/94/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa i Okmiany dla działek nr 270/3 i 270/4 - obręb Krzywa

3180

619 -

Rady Gminy w Kondratowicach nr XX/104/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami

3186

620 -

Rady Gminy Oława nr XV/107/207 z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z kanalizacji deszczowej na terenie gminy Oława

3201

621 -

Rady Gminy Zawonia nr XI/96/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawonia

3201

INNE AKTY PRAWNE

POROZUMIENIA

622 -

zawarte w dniu 10 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Bolesławieckim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

3207

623 -

zawarte w dniu 15 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Dzierżoniowskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

3209

624 -

zawarte w dniu 18 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Głogowskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

3211

625 -

zawarte w dniu 15 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Górowskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

3213

626 -

zawarte w dniu 22 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Jaworskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

3215

627 -

zawarte w dniu 22 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Kamiennogórskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

3217

628 -

zawarte w dniu 9 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Kłodzkim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

3219

629 -

zawarte w dniu 11 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Legnickim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

3221

630 -

zawarte w dniu 23 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Lubańskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

3223

631 -

zawarte w dniu 24 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Lwóweckim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

3225

632 -

zawarte w dniu 9 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Milickim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

3227

633 -

zawarte w dniu 9 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Polkowickim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

3229

634 -

zawarte w dniu 16 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Strzelińskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

3231

635 -

zawarte w dniu 10 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Średzkim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

3233

636 -

zawarte w dniu 14 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Świdnickim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

3235

637 -

zawarte w dniu 22 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Trzebnickim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

3237

638 -

zawarte w dniu 18 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Wałbrzyskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

3239

639 -

zawarte w dniu 15 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Ząbkowickim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

3241

640 -

zawarte w dniu 9 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Zgorzeleckim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

3243

641 -

zawarte w dniu 14 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Złotoryjskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

3245

642 -

zawarte w dniu 21 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Legnicy w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

3247

643 -

zawarte w dniu 23 stycznia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Wrocławia w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2008 r.

3249

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 27,94 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 18,97 zł

liczba wejść: 2061

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP