Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 50 - Wrocław, 26.02.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

676 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XVII/104/08 z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Międzylesie

3610

677 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XVII/107/08 z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Międzylesie

3611

678 -

Rady Miasta w Piechowicach nr 117/XVIII/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

3612

679 -

Rady Miasta Piechowice nr 123/XIX/08 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie określenia miesięcznej odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli samorządowych w zakresie przekraczającym podstawę programową oraz za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym funkcjonującym w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Piechowicach

3613

680 -

Rady Miasta Piechowice nr 124/XIX/08 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piechowice

3614

681 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nr XVII/114/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna (działki nr 68, 62, 103w) - gmina Stronie Śląskie

3631

682 -

Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr XIX/114/2007 z dnia 31 października 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

3640

UCHWAŁY RAD GMIN

683 -

Rady Gminy Borów nr XVI/97/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski w zakresie działki 123, zmieniającego w części miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski przyjęty uchwałą nr XXV/153/2005 Rady Gminy Borów z dnia 18 marca 2005 r.

3652

684 -

Rady Gminy Pęcław nr XIV/64/08 z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

3661

685 -

Rady Gminy Stoszowice nr IX/75/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Stoszowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów

3661

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIE

686 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Domaniowie przeprowadzonych w dniu 17 lutego 2008 r.

3669

OGŁOSZENIA

687 -

Starosty Ząbkowickiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i lokali obrębu Osiedle Wschód, miasta Ząbkowice Śląskie w powiecie ząbkowickim

3670

688 -

Starosty Ząbkowickiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i lokali obrębu Sadlno miasta Ząbkowice Śląskie w powiecie ząbkowickim

3670

689 -

Starosty Ząbkowickiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i lokali obrębu Centrum, miasta Ząbkowice Śląskie w powiecie ząbkowickim

3671

690 -

Starosty Ząbkowickiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i lokali obrębu Wschód, miasta Ziębice w powiecie ząbkowickim

3671

691 -

Starosty Ząbkowickiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i lokali obrębu Zachód, miasta Ziębice w powiecie ząbkowickim

3672

692 -

Starosty Ząbkowickiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i lokali obrębu Nieszków, miasta Ziębice w powiecie ząbkowickim

3672

693 -

Starosty Ząbkowickiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i lokali obrębu Złoty Stok, miasta Złoty Stok w powiecie ząbkowickim

3673

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,16 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,69 zł

liczba wejść: 2033

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP