Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 53 - Wrocław, 28.02.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

ROZPORZĄDZENIE

715 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 4 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie

3738

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

716 -

Rady Powiatu Kamiennogórskiego nr XV/79/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu Powiatu Kamiennogórskiego

3742

717 -

Rady Powiatu Kamiennogórskiego nr XV/81/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Kamiennogórskiego na 2008 rok

3742

718 -

Rady Powiatu Oleśnickiego nr XIII/84/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

3746

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

719 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XV/100/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

3747

720 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XX/149/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2008 r.

3749

721 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXII/102/08 z dnia 28 grudnia 2008 r. w sprawie przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

3753

722 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XV/103/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

3755

723 -

Rady Miejskiej w Pieszycach nr XV/104/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności ewidencji gospodarczej oraz za zgłoszenie zmiany wpisu

3755

724 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XVI/115/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia na 2008 rok

3756

725 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XIV/142/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zasad zawierania kolejnych umów dzierżawy lub/i najmu dotyczących nieruchomości stanowiących przedmiot umowy najmu lub/i dzierżawy zawartej na okres do trzech lat

3760

726 -

Rady Miasta Wojcieszów nr XIV/88/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wojcieszów

3761

727 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XX/97/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/255/2005 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie określenia warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

3764

728 -

Rady Miejskiej w Żarowie nr XX/104/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/150/2004 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego

3765

UCHWAŁY RAD GMIN

729 -

Rady Gminy Czernica nr XIII/74/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Nadolice Wielki oraz Wojnowice

3765

730 -

Rady Gminy w Jemielnie nr XVII/67/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008 - 2012 oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Jemielno

3768

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

731 -

Starosty Legnickiego nr 9/08 z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu legnickiego w 2008 roku

3771

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 11,77 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 10,21 zł

liczba wejść: 2807

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP