Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 72 - Wrocław, 13.03.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

879 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego nr XVI/134/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

5039

880 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego nr XVI/140/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w 2008 roku

5040

881 -

Rady Powiatu Legnickiego nr XIV/73/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zasad funkcjonowania stołówki szkolnej w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tej stołówce

5047

882 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego nr XV/80/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego na rok 2008 wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki

5048

883 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XIX/139/2008 z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu z Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Michała Marzyńskiego w Sieniawce

5053

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

884 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXII/109/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia Tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Kowary" oraz ustalenia zasad jego przyznawania

5054

885 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XVII/150/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 27/2 AM-33 przy ulicy Szkolnej w Oławie

5057

886 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XVIII/87/07 z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

5060

887 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XIX/100/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr IV/17/02 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radków

5065

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

888 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa nr XV/71/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa w roku 2008

5066

UCHWAŁY RAD GMIN

889 -

Rady Gminy Grębocice nr XXI/90/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów

5071

890 -

Rady Gminy Grębocice nr XXI/92/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie poboru na terenie sołectw podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa oraz zasad wynagrodzenia za inkaso

5071

891 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XII/58/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy nauczycielom, zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Jeżów Sudecki w 2008 roku

5073

892 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XVI/72/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dodatków do wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych podległych Gminie Kostomłoty na rok 2008

5079

893 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XIX/81/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/78/08 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie udzielania przedsiębiorstwom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości

5084

894 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XIX/82/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zwolnienia w ramach pomocy de minimis z podatku od nieruchomości, nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Kostomłoty

5085

895 -

Rady Gminy Kostomłoty nr XIX/84/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kostomłoty

5087

896 -

Rady Gminy Mysłakowice nr 107/XVII/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mysłakowice

5088

897 -

Rady Gminy Sulików nr XV/116/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików

5090

INNE AKTY PRAWNE

LISTA BIEGŁYCH

898 -

Lista biegłych z zakresu psychologii i psychiatrii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

5095

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 19,10 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,59 zł

liczba wejść: 2389

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP