Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 89 - Wrocław, 27.03.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1049 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XVII/113/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy

6326

1050 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XX/147/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Jelczu-Laskowicach

6328

1051 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XX/162/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

6329

1052 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XX/76/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli

6330

1053 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 132/XVI/08 z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowa Ruda w roku 2008

6331

1054 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXII/110/08 z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pęgów

6338

1055 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XIX/98/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

6340

1056 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XVII/149/08 z dnia 14 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/221/04 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej

6346

UCHWAŁY RAD GMIN

1057 -

Rady Gminy Czernica nr XIV/80/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych przeznaczonych w roku 2008 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czernica korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

6346

1058 -

Rady Gminy Kłodzko nr 134/V/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych znajdujących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłodzko

6347

1059 -

Rady Gminy Oława nr XXI/146/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława nr VII/39/2007 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa

6348

1060 -

Rady Gminy Oława nr XXI/147/2008 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/125/2007 Rady Gminy Oława z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na rok 2008

6350

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

1061 -

Starosty Głogowskiego z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie przy ul. Neptuna 22/24 w Powiecie Głogowskim w 2008 roku

6350

OBWIESZCZENIE

1062 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 marca 2008 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

6351

DECYZJA

1063 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-5/2008/4925/III-B/GM z dnia 17 marca 2008 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Energetyki Cieplnej w Kamiennej Górze Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze

6352

INFORMACJE

1064 -

Starosty Wałbrzyskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Wałbrzycha - obręby: Sobięcin nr: 28, 29, 30, 31, 42; Rusinowa nr: 25, 35, 36, 37; Glinik nr 44 i 45 oraz Gaj nr 32

6355

1065 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 marca 2008 r. nr OWR-4210--9/2008/134/VI-H/GM w sprawie odmowy zmiany taryfy dla ciepła FORTUM DZT S.A. z siedzibą w Świebodzicach

6355

SPRAWOZDANIE

1066 -

Starosty Lwóweckiego z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Lwóweckim za 2007 rok

6356

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 11,22 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 9,84 zł

liczba wejść: 2541

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP