Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 105 - Wrocław, 14.04.2008 r.

UCHWAŁA RADY POWIATU

1230 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XIII/3/08 z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organu do tego uprawnionego

7336

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1231 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXI/168/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bierutów

7340

1232 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXI/171/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

7343

1233 -

Rady Miejskiej w Chocianowie nr XVI/129/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród w 2008 roku"

7343

1234 -

Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr XXVII/169/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej

7348

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

1235 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXVI/175/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/138/07 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

7349

1236 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXVI/177/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Prusice

7350

UCHWAŁY RAD GMIN

1237 -

Rady Gminy Chojnów nr XVIII/111/2008 z dnia 23 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Chojnów

7350

1238 -

Rady Gminy Jerzmanowa nr XIX/112/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Zofiówka

7351

1239 -

Rady Gminy w Kłodzku nr 106/V/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Jaszkowa Dolna

7355

1240 -

Rady Gminy w Kłodzku nr 148/V/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Jaszkowa Dolna

7362

1241 -

Rady Gminy w Kłodzku nr 145/V/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla części wsi Święcko

7369

1242 -

Rady Gminy w Kłodzku nr 146/V/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Wojciechowice

7374

1243 -

Rady Gminy Rudna nr XVI/118/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

7378

1244 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim nr XVII/75/08 z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych

7379

1245 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim nr XVII/76/08 z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty targowej

7379

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 14,64 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 12,04 zł

liczba wejść: 2480

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP