Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 121 - Wrocław, 29.04.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1419 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXI/187/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu

8468

1420 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 161/XXIV/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Trasy Czeskiej - Lubańskiej w Jeleniej Górze

8474

1421 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XIX/537/08 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom i absolwentom w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego

8481

1422 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XIX/541/08 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru Jagodno I we Wrocławiu

8483

1423 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XIX/542/08 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Sołtysowickiej, Redyckiej i Lekcyjnej we Wrocławiu

8492

1424 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XIX/543/08 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Owsianą i Wincentego Stysia

8503

1425 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XIX/544/08 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Wrocławia

8508

1426 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XV/158/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zdjęcia ochrony prawnej z obiektów uznanych za pomniki przyrody

8510

1427 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 126/XIX/08 z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Węgliniec

8510

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

1428 -

Rady Miasta i Gminy Wleń nr 74/XVII/08 z 12 marca 2008 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

8511

UCHWAŁY RAD GMIN

1429 -

Rady Gminy Lubin nr XVII/91/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszówce

8516

1430 -

Rady Gminy Oleśnica nr XIX/78/08 z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/285/06 w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

8517

1431 -

Rady Gminy Rudna nr XVII/117/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Chobieni oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki

8524

INNE AKTY PRAWNE

ANEKS

1432 -

z dnia 28 listopada 2007 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie współdziałania gmin w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych z terenu gmin będących stronami porozumienia

8524

INFORMACJA

1433 -

Starosty Trzebnickiego z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Żmigród i miasta Oborniki Śląskie

8532

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,16 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,69 zł

liczba wejść: 3102

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP