Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 122 - Wrocław, 30.04.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

1434 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XVII/112/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

8534

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1435 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXI/120/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Góra

8542

1436 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVII/167/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie dla obszaru w rejonie ulicy Popiełuszki i autostrady A4

8547

1437 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVII/168/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Wrocławska

8554

1438 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVII/169/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baranowice-Bliż, gmina Kąty Wrocławskie, dla działek nr 117, 120/9, 120/7 i części działki nr 118

8563

1439 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVII/170/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sośnica-Różaniec

8570

1440 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 101/XVI/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem gminy w zakresie wydzierżawiania, wynajmowania i użyczenia nieruchomości

8579

UCHWAŁY RAD GMIN

1441 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XIX/232/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowice

8580

1442 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XIX/233/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Żurawski, położonego w obrębach: Pustków Żurawski, Żurawice i Solna

8597

1443 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XIX/234/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Solna

8614

1444 -

Rady Gminy Rudna nr XVI/115/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/99 Rady Gminy Rudna z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie założenia gimnazjów w gminie Rudna, ustalenia planu sieci gimnazjów oraz granic ich obwodów

8631

1445 -

Rady Gminy Siekierczyn nr XVII/77/08 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siekierczyn

8631

1446 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XV/91/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Pierwoszów

8636

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIA

1447 -

Starosty Głogowskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Głogowskiego z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie przy ul. Neptuna 22/24, w powiecie głogowskim, w 2008 roku

8638

1448 -

Burmistrza Miasta Lubań nr 38/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Lubań

8638

1449 -

Starosty Jaworskiego nr 8/2008 z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo- -wychowawczej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2008 roku

8641

1150 -

Starosty Jaworskiego nr 9/2008 z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2008 roku

8641

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 39,23 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 23,72 zł

liczba wejść: 2906

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP