Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 123 - Wrocław, 5.05.2008 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 maja 2008 r. o sprostowaniu błędnej numeracji pozycji w Dziennikach Urzędowych Województwa Dolnośląskiego (PDF)
  

UCHWAŁA RADY POWIATU

1449 -

Rady Powiatu w Miliczu nr XI/85/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Milicki .

8644

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

1450 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVII/159/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego

8648

UCHWAŁY RAD GMIN

1451 -

Rady Gminy Dobromierz nr XVIII/95/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek na rok 2008 regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobromierz .

8649

1452 -

Rady Gminy Lubań nr XIV/130/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działkę nr 698/2 położoną w obrębie Kościelnik

8653

1453 -

Rady Gminy Lubań nr XIV/131/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 187 i 188 położone w obrębie Mściszów

8658

1454 -

Rady Gminy Lubań nr XIV/132/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działkę nr 833/3 położoną w obrębie Pisarzowice .

8665

1455 -

Rady Gminy Lubań nr XIV/133/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 85/6, 86 i 89/5 położone w obrębie Pisarzowice

8672

1456 -

Rady Gminy Lubań nr XIV/134/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 994/1 i 994/2 położone w obrębie Pisarzowice

8678

1457 -

Rady Gminy Lubań nr XIV/135/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 382 i 565 położone w obrębie Radogoszcz

8685

1458 -

Rady Gminy Lubań nr XIV/136/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 209, 210 i 215 położone w obrębie Uniegoszcz .

8691

1459 -

Rady Gminy Lubań nr XIV/137/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działkę nr 142/5 położoną w obrębie Uniegoszcz

8697

1460 -

Rady Gminy Lubań nr XIV/138/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 156/4 i 156/9 położone w obrębie Uniegoszcz

8704

1461 -

Rady Gminy Lubań nr XIV/139/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej teren oznaczony symbolem 5 P,U,O położony w obrębie Jałowiec .

8711

1462 -

Rady Gminy Lubań nr XIV/140/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej południowo-wschodnią część działki nr 350/32 położonej w obrębie Uniegoszcz .

8717

1463 -

Rady Gminy Lubań nr XIV/141/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej część działki nr 262/1 położonej w obrębie Uniegoszcz .

8723

1464 -

Rady Gminy Lubań nr XIV/142/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań

8730

 

Pełna treść (PDF)
str. 8643 - 8689
str. 8690 - 8734

Cena w formie papierowej 31,22 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 20,44 zł

liczba wejść: 2464

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP